Artist: 
Search: 
Rednex - Old Pop In An Oak lyrics (Bulgarian translation). | Old pop in an oak, pop in an oak
, Once you could hear the sucker linger show
, Thought I ever gonna...
03:35
video played 3,013 times
added 8 years ago
by orynwe
Reddit

Rednex - Old Pop In An Oak (Bulgarian translation) lyrics

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey
BG: Хей, хей

EN: Our big daddy is always the leader
BG: Нашият голям татко винаги е лидер

EN: He is the family's captain and chief, the one
BG: Той е на семейството на капитана и помощник, този

EN: I choked when my skin's caught up in my throat
BG: Аз задави, когато кожата ми е въвлечен в гърлото ми

EN: 'Cause there was our pop in the oak
BG: Защото не е поп ни в дъбови

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey
BG: Хей, хей

EN: Hey
BG: Хей

EN: Hey
BG: Хей

EN: Our big mama, she really had her guts go
BG: Нашият голям мама, тя наистина я червата отидете

EN: When daddy put the barbeque on maximum
BG: Когато татко постави барбекю на максимално

EN: And caught her favorite pet, a skunk whose name's Garth
BG: И си пое любимите домашни любимци, скункс, чието име е Гарт

EN: Short after our pop was up far
BG: Кратко след като нашите поп е до момента

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим

EN: The Rednex shocking
BG: В Rednex шокиращо

EN: The Rednex shocking
BG: В Rednex шокиращо

EN: Yahoo!
BG: Yahoo!

EN: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
BG: Ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей

EN: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
BG: Ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей

EN: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
BG: Ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke (woo-hoo!)
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим (woo-hoo!)

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke (woo-hoo!)
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим (woo-hoo!)

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey, hey hey
BG: Хей, хей, хей хей

EN: Hey, hey
BG: Хей, хей

EN: Old pop in an oak, pop in an oak
BG: Старият поп в един дъб, поп в дъбова

EN: Once you could hear the sucker linger show
BG: След като се чуваше издънка задържат шоу

EN: Thought I ever gonna see my old pop in an oak
BG: Мислех си, че някога ще види стария си поп в дъбова

EN: Ever gonna see his old pipe in a smoke
BG: Някога ще видиш стария си тръба в дим