Artist: 
Search: 
Rednex - Cotton Eye Joe lyrics (Bulgarian translation). | If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
, I'd been married long time ago
, Where did you come from...
03:14
video played 2,895 times
added 9 years ago
Reddit

Rednex - Cotton Eye Joe (Bulgarian translation) lyrics

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If It hadn't Been For Cotton Eyed Joe
BG: Ако той не е бил за памук Eyed Joe

EN: I'd Been Married a long Time Ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: He brought a disaster wherever he went
BG: Той донесе бедствие, където и да отиде

EN: The hearts of the girls were to hell, broken sent.
BG: В сърцата на момичетата бяха в ада, разбити изпратени.

EN: They all ran away so nobody would know
BG: Те всички избяга така никой няма да знае

EN: and left only men 'cause of Cotton-Eye Joe
BG: ляво и предизвика само мъже'на Памук-Eye Joe

EN: (Yee-Haw)
BG: (Ии-хау)

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: where did you come from Cotton-eye Joe
BG: Откъде идват от памук око Джо

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: He brought disaster wherever he went
BG: Той донесе бедствие, където и да отиде

EN: The hearts of the girls were to hell, broken sent.
BG: В сърцата на момичетата бяха в ада, разбити изпратени.

EN: They all ran away so nobody would know
BG: Те всички избяга така никой няма да знае

EN: and left only men 'cause of Cotton-Eye Joe
BG: ляво и предизвика само мъже'на Памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe

EN: If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
BG: Ако той не е бил за памук-Eye Joe

EN: I'd been married long time ago
BG: Бих бил женен преди много време

EN: Where did you come from where did you go
BG: Откъде идват от къде мина

EN: Where did you come from Cotton-Eye Joe
BG: Откъде идват от памук-Eye Joe