Artist: 
Search: 
Redman - Rockafella lyrics (Bulgarian translation). | Intro:
, 
, Aiyyo-yo-yo-yo you better pass it
, Aiyyo check this out
, We coming to you live from...
04:06
video played 308 times
added 8 years ago
by hiphop4life92i
Reddit

Redman - Rockafella (Bulgarian translation) lyrics

EN: Intro:
BG: Intro:

EN: Aiyyo-yo-yo-yo you better pass it
BG: Кажи-йо-йо-йо-добре да го давате

EN: Aiyyo check this out
BG: Кажи проверите това

EN: We coming to you live from that BOMB Chocolate City my man
BG: Ние да дойда при вас на живо от тази бомба Шоколад Сити моя човек

EN: Where the knotty-headed niggaz and the Brick City brigade dwell
BG: Когато чепати с глава негри и Тухла град живеят бригада

EN: And if you don't know your fool better ask
BG: И ако не знаете глупак по-добре попитайте

EN: Aiyyo-yo you better pass that blunt
BG: Кажи-йо-добре така, че тъп

EN: And yo E, we comin to you live with the Cosmic type stuff
BG: И йо Е, ние идва да живее с космически неща тип

EN: Verse One: Redman
BG: Стих първа: Redman

EN: Well it's that brother coming six billion feet from beneath
BG: Ами това е, че брат следващите 6 милиарда фута изпод

EN: And you should be peep-in how I get smoked-out on the weekend
BG: И ти трябва да надникнем в-как да получа пушени на изчакване през уикенда

EN: I swing it to my crew or down to my fans
BG: Аз го люлка на моя екипаж или надолу, за да си фенове

EN: Schoolin hell of stackas like final exams
BG: Schoolin ада на stackas като изпити

EN: Cause, it's the Funkadelic, hit you with the irrelevant
BG: Защото, това е Funkadelic, удари с неподходящи

EN: elements, and it's coming through your block
BG: елементи, и то идва чрез вашия блок

EN: Can't you smell it trick?
BG: Не можеш ли да го миризма трик?

EN: Wanna copy-cat my whole format
BG: Искате ли да копирате-котка през целия си формат

EN: So you get funk tracks, punch lines and skull hats
BG: Така получавате фънк парчета, смешни и черепа шапки

EN: Hoooo! Got a little Redman in town
BG: Hoooo! Имам малко Redman в града

EN: Who's that effin clown soundin wack with the frown??
BG: Кой е този effin Wack клоун soundin със себе си??

EN: I don't know man, but you better wonder what I would do
BG: Аз не знам човек, но по-добре се чудя какво ще правя

EN: While loud on this staff like birds one and two
BG: Докато силен от този персонал като птици с една и две

EN: My crew runs thicka than syrup from the burrow
BG: Моят екип работи thicka от сироп от дупката

EN: You get hurt up, word up, Jam-med like Pearl
BG: Можете да се нарани се, думата се, Jam-Мед като Pearl

EN: Knock off from blood clot puff on the rough block
BG: Престани от бутер кръвен съсирек на груб блок

EN: Or I peep my man, Rockafella, it don't stop
BG: Или надникнем моя човек, Rockafella, че не спират

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: On and on, and it don't quit
BG: Отново и отново, и то не напусна

EN: Redman rockin on to the funky shit, c'mon
BG: Redman тресе към фънки глупости, хайде

EN: On and on, and it don't quit
BG: Отново и отново, и то не напусна

EN: Redman rockin on to the funky shit
BG: Redman тресе към фънки глупости

EN: I said Jersey's in the house Jersey's in the house
BG: Казах Джърси в къщата Джърси в къщата

EN: I said Brooklyn's in the house Brooklyn's in the house
BG: Казах Бруклин в Бруклин къща в къща

EN: I said Uptown's in the house Uptown's in the house
BG: Казах Uptown в къща Uptown в къща

EN: I said the Bronx in the hidouse The Bronx in the hidouse
BG: Казах Бронкс в hidouse Бронкс в hidouse

EN: Verse Two:
BG: Стих два:

EN: Newark, New Jersey, rock rock on, word is bond
BG: Нюарк, Ню Джърси, рок рок, думата е облигация

EN: I'm comin in swarms, so turn your flashlights on
BG: Аз съм идва в пчелните семейства, за да превърнете прожектори на

EN: Due to dificulty, my style flows while it tracrossed the planet
BG: Поради затруднения, моя стил потоци, докато tracrossed на планетата

EN: in 48 Hours like Nick Nolte
BG: в 48 часа като Ник Нолти

EN: Droppin the flavor, stay Sky high like Pager
BG: Droppin на вкус, да спре небе високо като пейджър

EN: I'm magical like Fantasia on paper
BG: Аз съм като магически Fantasia на хартия

EN: I Saw the Light like Kraftwerk, of course
BG: Видях светлина като Kraftwerk, разбира се

EN: When the T-L-A Rock shock the stuff, It's Yours!
BG: Когато TLA Рок удар неща, то е ваше!

EN: To your drawers, your record label got your staff gassed
BG: За да си чекмеджета, си лейбъл ли си персонал отровен

EN: Thinkin you gonna sell two mil cakes real fast
BG: Мисля Ще продават два милиона торти доста бързо

EN: But you're blocked, and your earrings choke like a tec
BG: Но ти си блокира и си обеци задуши като ДЕО

EN: Now, who freakin style your as* gonna steal next?
BG: Сега, който гаден стила си като * ще открадне след това?

EN: Are there any more imitators in the house?? There are no
BG: Има ли някакви по-имитатори в къщата? Не са

EN: Bust like NBA Jams, and you can have Chicago
BG: Бюст като НБА Конфитюри, и може да има Чикаго

EN: Catch the cargo, funky like a bag of Bravos
BG: Хвани товари, фънки като торба с Bravos

EN: Way back, with a pump 92 K-T-U in car loads
BG: Път назад, с помпа 92 KTU в колата товари

EN: Huuh! I just stay funky like that
BG: Huuh! Аз просто престоя фънки така

EN: Make you wanna (sssss) my style like a junkie on crack
BG: Уверете се, който искате да (sssss) моя стил като наркоман за пляскане

EN: Trick, you better back the freak up, for real now
BG: Трик, по-добре обратно изрод се, за истински сега

EN: When I break it down from Newark NJ to IllTown
BG: Когато аз го съборят от Нюарк NJ да IllTown

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: On and on, and it don't quit
BG: Отново и отново, и то не напусна

EN: Redman rockin on to the funky shit, c'mon
BG: Redman тресе към фънки глупости, хайде

EN: On and on, and it don't quit
BG: Отново и отново, и то не напусна

EN: Redman rockin on to the funky shit
BG: Redman тресе към фънки глупости

EN: I said Virginia's in the house Virginia's in the house
BG: Казах на Вирджиния в къщата на Вирджиния в къщата

EN: I said Cali's in the house Cali's in the house
BG: Казах Кали в къщата Кали в къщата

EN: I said Atlanta's in the house Atlanta's in the house
BG: Казах Атланта в къщата Атланта в къщата

EN: North Carolina's in the house Carolina's in the house
BG: Северна Каролина в къщата Каролина в къщата

EN: Verse Three:
BG: Стих три:

EN: Yoo-hoo watch the birdie!! While Red wreck your brains early
BG: Ю-хоо гледате птиченце! Докато Червената развалина мозъка началото

EN: If rap was B-Ball, I'd have assists like James Worthy
BG: Ако рапа е B-топка, аз щях да подпомага като Джеймс Достойно

EN: Dribble the rock if you got the hots to get your knot rocked
BG: Дрибъл на скалата, ако имаш hots да си възел разтърси

EN: Twice my device, Run-D.MC's from my Rock Box
BG: Два пъти ми устройство, и Run-D.MC'от моя Rock Box

EN: Hey you, better Come Clean like Jeru
BG: Хей ти, по-добре излезе чист като Jeru

EN: Before I take phase two and do another pay-per-view
BG: Преди да вземе втората фаза и не друго заплащане-на-виж

EN: to your crew, I give a boom bip to Q-tip
BG: да си екипаж, давам бум ГИВП до върха Q

EN: Standin tall like Shaq, honey I'm back, this ain't Blue Chips
BG: Стои висок като Шак, мед Върнах се, това не е сините чипове

EN: The new stuff, creamin brothas like Breyer's
BG: Новите неща, creamin brothas като Breyer е

EN: He's heating up -- nah, brotha, I'm on fire!
BG: Той загрява - Не, brotha, аз съм в пламъци!

EN: Dribble dribble shootin three pointers to the drum trick
BG: Дрибъл дрибъл Стреляме три указатели към барабана трик

EN: Try to take my style, BLAOW, end one
BG: Опитайте се да си взема стил, BLAOW, единия край

EN: DJ Twinz in the house for the nine-square
BG: DJ Twinz в дом за девет квадратни

EN: My man Shaft, you don't know you better ask
BG: Моят мъж Вал, не е ли по-добре попитайте

EN: Outro:
BG: Outro:

EN: That bomb Chocolate City coming to you live
BG: Тази бомба Шоколад Сити идва да те живеят

EN: from the ninety-fo' era
BG: от епохата на деветдесет и FO'

EN: Aiyyo you better pass that blunt, aiyyo check this out
BG: Кажи по-добре така, че тъп, кажи проверите това

EN: We gonna take it to you live
BG: Ние няма да го вземе за да живеете

EN: where Newark New Jersey drops that chocolate funk for ya
BG: когато Нюарк, Ню Джърси капки, че шоколадът фънк за теб

EN: Everyday and all day, how we do it word is bond, word is day
BG: Всеки ден и по цял ден, как го правим дума е връзка, думата е ден

EN: Def Squad's in the house for the nine-fo', word is bond, word is day
BG: Def Squad в къща, думата деветте-FO'е връзка, думата е ден

EN: The sad Hawthorne Ave. got the good smoke, word is bond, word is day
BG: Тъжната Хоторн Ave. имам добри дим, думата е облигация, думата е ден

EN: Knotty-head niggaz in the house for nine-fo', word is bond, word is day
BG: Чепати глава на негри в къщата в продължение на девет-FO, думата е връзка, думата е ден

EN: Brick City brigade in the house for nine-fo', word is bond, word is day
BG: Тухла Сити бригада в къщата в продължение на девет-FO, думата е връзка, думата е ден

EN: Redman rocks on and on for the nine-fo', word is bond, word is day
BG: Redman скали и за деветте-FO, думата е връзка, думата е ден

EN: Word is bond word is bond in the house I'm in the house
BG: Словото е връзката дума облигации в къщата съм в къщата

EN: Word is bond, word is day
BG: Словото е облигация, думата е ден

EN: You can suck my balls and lick my butt, word bond, word d, ehehehehehe
BG: Можете да смучат топките ми и лижат задника ми, гаранция дума, думата г, ehehehehehe

EN: Word bond, word day
BG: Word облигации, думата ден

EN: Hehehehehe, word is bond, word is day
BG: Hehehehehe, думата е връзка, думата е ден

EN: Check it out, check it out
BG: Вижте я, я вижте

EN: We comin to you live with the Cosmic Slop
BG: Ние идва да живее с Космическите Slop

EN: On the f**kin block and we got the glocks
BG: На е ** роднини блок и ние имаме glocks

EN: To your knot, who's the funk nigga and I'm comin to ya hot
BG: За да си възел, който е най-фънк негър и аз съм идва да те горещо

EN: It's that, Cosmic Slop, hit you with the irrelevant, ele, yeah
BG: Това е, че Космическите Slop, удари с без значение, елементи, да