Artist: 
Search: 
Redd - I'm Dreamin' (feat. Akon & Snoop Dogg) lyrics (Bulgarian translation). | [Bridge - Akon]
, Shirley temple on ice,
, She makes it just right,
, That extra grenadine got me...
03:55
video played 2,768 times
added 6 years ago
Reddit

Redd - I'm Dreamin' (feat. Akon & Snoop Dogg) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Bridge - Akon]
BG: [Мост - Akon]

EN: Shirley temple on ice,
BG: Шърли храм на лед,

EN: She makes it just right,
BG: Тя го прави добре,

EN: That extra grenadine got me feelin’ so nice,
BG: Това допълнително grenadine имам ме feelin' толкова хубаво,

EN: Her body’s so tight up under that light,
BG: На така плътно до тази светлина, нейният организма

EN: I see her so clearly now, she’s right there before my eyes
BG: Я виждам така ясно сега, тя е там пред очите ми

EN: [Chorus - Akon]
BG: [Припев - Akon]

EN: Can you believe my fantasy girl is a go-go dancer (dancer)
BG: Може да смятате ми фентъзи момиче е go-go танцьор (танцьорка)

EN: She got me wantin’ her,
BG: Тя ме wantin', имаш

EN: Can you believe my fantasy girl is a go-go dancer (dancer)
BG: Може да смятате ми фентъзи момиче е go-go танцьор (танцьорка)

EN: She got me day dreamin’,
BG: Тя Имаш ли ме dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Yes, I’m day dreamin’,
BG: Да, аз съм dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: She got me day dreamin’,
BG: Тя Имаш ли ме dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Yes, I’m day dreamin’,
BG: Да, аз съм dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Come on and let’s all dance until the break of dawn
BG: Хайде и Нека всички танцува до почивката на зората

EN: You got me fienin’ on you and it’s all so strong
BG: Имаш ме fienin "на вас и това е всичко толкова силен

EN: You got me movin’ so close, you wrap me like a ghost
BG: Имаш ме movin' толкова близо, Вие ме пренасят като призрак

EN: Like a spell on me and I just can’t let go
BG: Като заклинание за мен и аз просто не може да пуснеш

EN: [Verse 1 - Snoop Dogg]
BG: [Стихове 1 - Снуп Дог]

EN: 5 foot 8, on a lake, what a date,
BG: 5 краката 8, на езеро, каква дата,

EN: She fell for the hook and the bait,
BG: Тя падна за закачване и стръв,

EN: I took her to the yacht, for shrimp and steak,
BG: Взех си на яхтата, за улов на скариди и пържола,

EN: Then I took her to the gym, so she could get in shape,
BG: Тогава взех я към фитнес, така че тя може да се получи във формата,

EN: What a night, no more drama, just late night thrills,
BG: Какво една нощ, няма повече Драма, просто късна вечер предизвикателства,

EN: N*gga in the hood with the gangsta grillz,
BG: Н * gga в капака с Гангста grillz,

EN: Fillin’ out stacks of bills, jaguar like Jacksonville,
BG: Fillin' се купчинки на сметки, Ягуар ли Jacksonville,

EN: Breakin’ these hoes like Jacks and Jill
BG: Breakin' тези окопвачи като крикове и Джил

EN: [Chorus - Akon]
BG: [Припев - Akon]

EN: Can you believe my fantasy girl is a go-go dancer (dancer)
BG: Може да вярвате мифентъзи момиче е go-go танцьор (танцьорка)

EN: She got me wantin’ her,
BG: Тя ме wantin', имаш

EN: Can you believe my fantasy girl is a go-go dancer (dancer)
BG: Може да смятате ми фентъзи момиче е go-go танцьор (танцьорка)

EN: She got me day dreamin’,
BG: Тя Имаш ли ме dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Yes, I’m day dreamin’,
BG: Да, аз съм dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: She got me day dreamin’,
BG: Тя Имаш ли ме dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Yes, I’m day dreamin’,
BG: Да, аз съм dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Come on and let’s all dance until the break of dawn
BG: Хайде и Нека всички танцува до почивката на зората

EN: You got me fienin’ on you and it’s all so strong
BG: Имаш ме fienin "на вас и това е всичко толкова силен

EN: You got me movin’ so close, you wrap me like a ghost
BG: Имаш ме movin' толкова близо, Вие ме пренасят като призрак

EN: Like a spell on me and I just can’t let go
BG: Като заклинание за мен и аз просто не може да пуснеш

EN: [Verse 2 - Akon]
BG: [Стихове 2 - Akon]

EN: I’m lookin’ at the most beautiful thang in the world
BG: Аз съм lookin' най-красивите thang в света

EN: Her body so perfect and spinnin’ like a cinnamon swirl
BG: Тялото ѝ така перфектно и spinnin' ли cinnamon вихрова

EN: She looks like a fairy tale, but yet feels so natural
BG: Тя изглежда като приказка, но все още се чувства така естествено

EN: This one’s a beast, but way too wonderful to be compared to an animal
BG: Това е звяр, но начин, твърде чудесен да се сравняват с животно

EN: [Chorus - Akon]
BG: [Припев - Akon]

EN: Can you believe my fantasy girl is a go-go dancer (dancer)
BG: Може да смятате ми фентъзи момиче е go-go танцьор (танцьорка)

EN: She got me wantin’ her,
BG: Тя ме wantin', имаш

EN: Can you believe my fantasy girl is a go-go dancer (dancer)
BG: Може да смятате ми фентъзи момиче е go-go танцьор (танцьорка)

EN: She got me day dreamin’,
BG: Тя Имаш ли ме dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Yes, I’m day dreamin’,
BG: Да, аз съм dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: She got me day dreamin’,
BG: Тя Имаш ли ме dreamin' ден,

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Yes, I’m day dreamin’,
BG: Да, аз съм денdreamin',

EN: (Left and right, watch her goin’ up and down that pipe)
BG: (Отляво и отдясно, гледате, goin' си нагоре и надолу тази тръба)

EN: Come on and let’s all dance until the break of dawn
BG: Хайде и Нека всички танцува до почивката на зората

EN: You got me fienin’ on you and it’s all so strong
BG: Имаш ме fienin "на вас и това е всичко толкова силен

EN: You got me movin’ so close, you wrap me like a ghost
BG: Имаш ме movin' толкова близо, Вие ме пренасят като призрак

EN: Like a spell on me and I just can’t let go
BG: Като заклинание за мен и аз просто не може да пуснеш