Artist: 
Search: 
Red Hot Chili Peppers - Hump De Bump lyrics (Bulgarian translation). | 40 detectives this week
, 40 detectives strong
, Takin' a stroll down Love Street
, Strollin' is...
04:21
video played 545 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Red Hot Chili Peppers - Hump De Bump (Bulgarian translation) lyrics

EN: 40 detectives this week
BG: 40 детективи тази седмица

EN: 40 detectives strong
BG: 40 детективи силни

EN: Takin' a stroll down Love Street
BG: Takin 'разходка по ул.'Love

EN: Strollin' is that so wrong
BG: Strollin'толкова ли е зле

EN: Can I get my co-defendant
BG: Мога ли да си взема съвместно ответника

EN: Hump de bump doop bodu
BG: Hump ​​де БОДУ бум Doop

EN: Bump de hump doop bop
BG: Bump де гърбица Doop платежния баланс

EN: Hump de bump doop bodu
BG: Hump ​​де БОДУ бум Doop

EN: Oh no!
BG: О, не!

EN: Hump de bump doop bodu
BG: Hump ​​де БОДУ бум Doop

EN: Hump de bump doop bop
BG: Hump ​​де платежния баланс бум Doop

EN: Bump de hump doop bodu
BG: Bump де БОДУ гърбица Doop

EN: Bump bump
BG: Бум бум

EN: Must have been a hundred miles
BG: Трябва да е било сто мили

EN: Any of a hundred styles
BG: Всеки от сто стилове

EN: It's not about the smile you wear
BG: Не става дума за усмивката, която носят

EN: But the way we make out
BG: Но начинът, по който да се

EN: When I was another loner
BG: Когато бях на друг самотник

EN: Nothin' but a two beach comber
BG: Нищо, но от два плажа дарак

EN: Anybody seen the sky? I'm
BG: Някой да е виждал на небето? Аз съм

EN: I'm wide awake now
BG: Будна съм сега

EN: Workin' the beat as we speak
BG: Работя в ритъма, докато говорим

EN: Working the belle du monde
BG: Работа красавицата Du Monde

EN: Believin' the havoc we wreak
BG: Believin'на поразия ние сеят

EN: Believin', is that so wrong
BG: Believin', толкова ли е зле

EN: Can I get my co-dependent
BG: Мога ли да си взаимно зависими

EN: Hump de bump doop bodu
BG: Hump ​​де БОДУ бум Doop

EN: Bump de hump doop bop
BG: Bump де гърбица Doop платежния баланс

EN: Hump de bump doop bodu
BG: Hump ​​де БОДУ бум Doop

EN: Bump de hump doop bodu
BG: Bump де БОДУ гърбица Doop

EN: Hump de bump doop bop
BG: Hump ​​де платежния баланс бум Doop

EN: Bump de hump doop bodu
BG: Bump де БОДУ гърбица Doop

EN: Bump bump
BG: Бум бум

EN: C'mon!
BG: Хайде!

EN: Must have been a hundred miles
BG: Трябва да е било сто мили

EN: Any of a hundred styles
BG: Всеки от сто стилове

EN: It's not about the smile you wear
BG: Не става дума за усмивката, която носят

EN: But the way we make out
BG: Но начинът, по който да се

EN: When I was another loner
BG: Когато бях на друг самотник

EN: Nothin' but a two beach comber
BG: Нищо, но от два плажа дарак

EN: Anybody seen the sky? I'm,
BG: Някой да е виждал на небето? Аз съм,

EN: I'm wide awake now
BG: Будна съм сега

EN: Hump de bump doop bodu
BG: Hump ​​де БОДУ бум Doop

EN: Bump de hump doop bop
BG: Bump де гърбица Doop платежния баланс

EN: Hump de bump doop bodu
BG: Hump ​​де БОДУ бум Doop

EN: Oh no!
BG: О, не!

EN: Bump de hump doop bodu
BG: Bump де БОДУ гърбица Doop

EN: Hump de bump doop bop
BG: Hump ​​де платежния баланс бум Doop

EN: Bump de hump doop bodu
BG: Bump де БОДУ гърбица Doop

EN: Bump bump
BG: Бум бум

EN: Listen to me what I said
BG: Слушай ме какво ти казах

EN: Try to get it through your head
BG: Опитайте се да го получи през главата

EN: A little bit of circumstance and
BG: Малко от обстоятелство и

EN: A chance to make out
BG: Шанс да изготвя

EN: Livin' in a citadel
BG: Livin 'в цитаделата

EN: It's hard enough to be yourself
BG: Това е достатъчно трудно да бъдеш себе си

EN: Waiting for the bell to toll
BG: В очакване на камбаната за пътно таксуване

EN: And I am wide awake now
BG: И аз съм будна сега

EN: Must have been a hundred miles
BG: Трябва да е било сто мили

EN: Any of a hundred styles
BG: Всеки от сто стилове

EN: It's not about the smile you wear
BG: Не става дума за усмивката, която носят

EN: But the way we make out
BG: Но начинът, по който да се

EN: When I was another loner
BG: Когато бях на друг самотник

EN: Nothin' but a two beach comber
BG: Нищо, но от два плажа дарак

EN: Anybody seen the sky? I'm
BG: Някой да е виждал на небето? Аз съм

EN: I'm wide awake now
BG: Будна съм сега