Artist: 
Search: 
Red - Already Over lyrics (Bulgarian translation). | You never go
, Your always here (suffocating me)
, Under my skin
, I cannot run away 
, Fading...
04:03
video played 626 times
added 6 years ago
Reddit

Red - Already Over (Bulgarian translation) lyrics

EN: You never go
BG: Никога не отидете

EN: Your always here (suffocating me)
BG: Вашият винаги тук (задушаващата ме)

EN: Under my skin
BG: Под кожата ми

EN: I cannot run away
BG: Не може да избяга

EN: Fading slowly
BG: Бавно замира

EN: I'd give it all to you
BG: Аз ще го дам всичко за вас

EN: Letting go of me
BG: Отдалечаване от мен

EN: Reaching as I fall
BG: Достигайки както ми падне

EN: I know it's already over now
BG: Знам, че тя е вече над сега

EN: Nothing left to lose
BG: Останало нищо за губене

EN: Loving you again
BG: Обичам отново

EN: I know it's already over, already over now
BG: Знам, че това е вече над, вече над сега

EN: My best defense, running from you
BG: Моят най-добрата защита, от вас

EN: I can't resist, take all you want from me
BG: Аз не може да устои, да вземе всичко, което искате от мен

EN: Breaking slowly
BG: Разрушаване бавно

EN: I'd give it all to you
BG: Аз ще го дам всичко за вас

EN: Letting go of me
BG: Отдалечаване от мен

EN: Reaching as I fall
BG: Достигайки както ми падне

EN: I know it's already over now
BG: Знам, че тя е вече над сега

EN: Nothing left to lose
BG: Останало нищо за губене

EN: Loving you again
BG: Обичам отново

EN: I know it's already over, already over now!
BG: Знам, че това е вече над, вече над сега!

EN: You're all I'm reaching for
BG: Ти си всичко, аз съм достигане за

EN: It's already over
BG: Той вече е над

EN: All I'm reaching for!
BG: Всички, аз съм достигане за!

EN: It's already over now
BG: Тя е вече над сега

EN: I'd give it all to you
BG: Аз ще го дам всичко за вас

EN: I offer up my soul
BG: Аз предлагам на душата ми

EN: It's already over, already over now!
BG: Тя е вече над, вече над сега!

EN: Give it all to you
BG: Да му дадете всичко за вас

EN: Letting go of me
BG: Отдалечаване от мен

EN: Reaching as I fall
BG: Достигайки както ми падне

EN: I know it's already over now
BG: Знам, че тя е вече над сега

EN: Nothing left to lose
BG: Останало нищо за губене

EN: Loving you again!
BG: Обичам отново!

EN: I know it's already over now!
BG: Знам, че тя е вече над сега!

EN: It's already over now!
BG: Тя е вече над сега!

EN: I know it's already over, already over
BG: Знам, че вече е над, вече над