Artist: 
Search: 
Real McCoy - Operator lyrics (Bulgarian translation). | Invaders, crusaders, emergency operators.
, Somebody's watching you watching me,
, somebody out...
03:41
video played 2,429 times
added 8 years ago
Reddit

Real McCoy - Operator (Bulgarian translation) lyrics

EN: Invaders, crusaders, emergency operators.
BG: Нашественици, кръстоносците, спешни оператори.

EN: Somebody's watching you watching me,
BG: Някой гледа ли ме, гледа

EN: somebody out there, though it is not an illusion a vision,
BG: някой там, че това не е илюзия видение,

EN: it's reality, you better watch out watch out watch out, they could be everywhere.
BG: Това е реалност, по-добре внимавай, гледам, гледам, те могат да бъдат навсякъде.

EN: Defenders surrender forget about the logical limit,
BG: Защитниците капитулация да забравите за логически граница,

EN: cuz straight out of space they came to rescue the planet.
BG: щото направо от космоса, те дойдоха за спасяване на планетата.

EN: Invaders, crusaders, emergency operators.
BG: Нашественици, кръстоносците, спешни оператори.

EN: Somebody's watching you watching me, somebody. (emergency)
BG: Някой гледа ли ме, гледа някой. (аварийна)

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Operator, operator, this is an emergency, somebody's watching me,
BG: Оператор, оператор, това е спешен случай, някой е будно състояние me,

EN: operator, operator this is an emergency. (operator emergency)
BG: оператор, оператор това е спешен. (оператор спешни)

EN: Operator operator, this is an emergency, somebody's watching me. Operator, operator, this is an emergency. (operator emergency)
BG: Оператор на оператор, това е спешен случай, някой ме гледа. Оператор, оператор, това е спешен. (оператор спешни)

EN: The story continues, don't worry be happy, don't panic
BG: Историята продължава, не се притеснявайте, бъдете щастливи, не се паникьосвайте

EN: cuz the strangers from out of space ain't cruel or satanic.
BG: щото непознати от из пространството не жестоко или сатанински.

EN: They came to save the human race before we're lost in space
BG: Те дойдоха да спаси човешката раса, преди ние сме изгубени в космоса

EN: we've reached a point of no return, we've got to live and learn.
BG: Ние сме достигнали точката, от която няма връщане, ние трябва да живеят и учат.

EN: We are the space invaders, we are the space invaders, on a mission to control the universe.
BG: Ние сме космически нашественици, сме космически нашественици, на мисия за контрол на Вселената.

EN: We are the space invaders, the star crusaders,
BG: Ние сме космически нашественици, звезда кръстоносците,

EN: on a mission to save planet earth.
BG: на мисия да спаси планетата земя.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: We are the space invaders...we are the space invaders. (Emergency)
BG: Ние сме космически нашественици... сме космически нашественици. (Аварийна)

EN: Chorus twice
BG: Припева два пъти

EN: We are the space invaders...we are the space invaders.
BG: Ние сме космически нашественици... сме космически нашественици.

EN: We are the space invaders.
BG: Ние сме космически нашественици.