Artist: 
Search: 
Ravaughn Brown - Same Ol' Bs lyrics (Bulgarian translation). | Is it something wrong with me?
, Cause I keep on falling for the same old bullshit, the same old...
03:46
video played 446 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Ravaughn Brown - Same Ol' Bs (Bulgarian translation) lyrics

EN: Is it something wrong with me?
BG: Това нещо не е наред с мен?

EN: Cause I keep on falling for the same old bullshit, the same old bullshit
BG: Причина на водят попадат за същите стари глупости, същите стари глупости

EN: Let me talk to you, a different me in a different city
BG: Нека да говорим за вас, различни ми в друг град

EN: I don’t understand how to get me with the same old…
BG: Не разбирам как да ме със същите стари...

EN: It worked every time, and it’s been on my mind how come I
BG: Тя работи всеки път, и това е било в ума ми как идвам аз

EN: Bridge:
BG: Мост:

EN: I just can’t believe that I’m here again
BG: Аз просто не мога да повярвам, че аз съм тук отново

EN: Is there no such thing as a better man?
BG: Има ли такова нещо като по-добър човек?

EN: If not, then I don’t wanna spend the rest of my life
BG: Ако не, тогава аз не искам да прекарам остатъка от живота ми

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Dealing with the same old bullshit
BG: Справяне със същите стари глупости

EN: I’m so through dealing with the same old bullshit,
BG: Аз съм толкова чрез справяне с един и същи стари глупости,

EN: Dealing with the same old bullshit, same old, yeah, yeah!
BG: Занимаващи се със същите стари глупости, същите стари, да, да!

EN: Ladies, if you hear what I’m trying to tell you
BG: Дами, ако чуете това, което аз се опитвам да ви кажа

EN: Can I get a head, yeah!
BG: Мога да получа главата, да!

EN: Same old bullshit, the same old bullshit, same old bullshit
BG: Същите стари глупости, същите стари глупости, същите стари глупости

EN: You see, you’re so predictable
BG: Виждате ли, вие сте толкова предсказуеми

EN: Before you do it, I already know I’m looking at the same old picture, a different frame
BG: Преди да го направите, аз вече знам, аз съм гледам в една и съща старите картина, друга рамка

EN: And I don’t wanna see it again
BG: И аз не искам да го видя отново

EN: .. that I’m not coming home ‘till tomorrow
BG: .. че не съм смешен домашно огнище до утре

EN: This heart of mine is on the sorrow
BG: Тази сърцето на мина е на скръб

EN: Is nothing you can do that ain’t done before
BG: Нищо не можете да направите това не е направено преди

EN: And I ain’t gonna threw it no more!
BG: И аз няма да го хвърли не повече!

EN: Bridge:
BG: Мост:

EN: I just can’t believe that I’m here again
BG: Аз просто не мога да повярвам, че аз съм тук отново

EN: Is there no such thing as a faithful man?
BG: Има ли такова нещо като верен човек?

EN: If not, then I don’t wanna spend the rest of my life
BG: Ако не, тогава аз не искам да прекарам остатъка от живота ми

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Dealing with the same old bullshit
BG: Справяне със същите стари глупости

EN: I’m so through dealing with the same old bullshit,
BG: Аз съм толкова чрез справяне с един и същи стари глупости,

EN: Dealing with the same old bullshit, same old, yeah, yeah!
BG: Справяне със същите стари глупости, същите стари, да,Да!

EN: Ladies, if you hear what I’m trying to tell you
BG: Дами, ако чуете това, което аз се опитвам да ви кажа

EN: Can I get a head, yeah!
BG: Мога да получа главата, да!

EN: Same old bullshit, the same old bullshit, same old bullshit
BG: Същите стари глупости, същите стари глупости, същите стари глупости

EN: What else can I do?
BG: Какво друго мога да направя?

EN: I’m tired of playing the fool
BG: Аз съм уморен от свири глупак

EN: What a little bit of love could do for a woman, a damn good woman
BG: Какво малко на любовта може да направи за една жена, доста добра жена

EN: And even for a mother way, I see ‘em…
BG: И дори за майка начин, аз ги виждам...

EN: It’s nothing I don’t recognize
BG: Това не е нищо аз не признават

EN: Sometimes I just close my eyes
BG: Понякога просто затворя очите си

EN: And I hope for the best, but in a way regret that
BG: И се надявам за най-добър, но по начин, съжалявам, че

EN: It’s how that I know
BG: Това е как този аз зная

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: I’m dealing with the same old bullshit
BG: Аз съм се занимават със същите стари глупости

EN: I’m so through dealing with the same old bullshit,
BG: Аз съм толкова чрез справяне с един и същи стари глупости,

EN: Dealing with the same old bullshit, same old, yeah, yeah!
BG: Занимаващи се със същите стари глупости, същите стари, да, да!

EN: Ladies, if you hear what I’m trying to tell you
BG: Дами, ако чуете това, което аз се опитвам да ви кажа

EN: Can I get a head, yeah!
BG: Мога да получа главата, да!

EN: Same old bullshit, the same old bullshit, same old bullshit
BG: Същите стари глупости, същите стари глупости, същите стари глупости