Artist: 
Search: 
Rasheeda - Boss Chick lyrics (Bulgarian translation). | See it's all about the way you put it down right
, Gotta be sexy gotta be in control ya know
, (Yean...
04:33
video played 1,789 times
added 8 years ago
Reddit

Rasheeda - Boss Chick (Bulgarian translation) lyrics

EN: See it's all about the way you put it down right
BG: Виж всичко е въпрос на начина, по който да я оставя правото

EN: Gotta be sexy gotta be in control ya know
BG: Трябва да бъдете секси, трябва да бъде в контрола нали знаеш

EN: (Yean ain't never met nobody fly like me)
BG: (Оягням се не е никога не съм срещал никой не лети като мен)

EN: Hm. That's fo damn sure. Hey, cause I'm a BOSS
BG: Хм. Това е за по дяволите сигурен. Хей, защото аз съм шеф

EN: {Hook: 2x's}
BG: {Кука: 2x е}

EN: I'm a boss chick, I'ma I'ma boss chick
BG: Аз съм шеф мацка, аз съм аз съм шеф мадама

EN: I'm a boss chick, I'ma I'ma boss chick
BG: Аз съм шеф мацка, аз съм аз съм шеф мадама

EN: Yean ain't never met nobody fly like me
BG: Оягням се не е никога не съм срещал никой не лети като мен

EN: Own house, own car, got my own money
BG: Собствен дом, собствен автомобил, имам собствени пари

EN: I'm a boss
BG: Аз съм шеф

EN: {Verse 1: Rasheeda}
BG: {Verse 1: Rasheeda}

EN: Google me baby, I'm drivin' 'em crazy
BG: Google ми, скъпа, аз съм ги влудява луд

EN: Ya gurl so fly you can call me amazin'
BG: Я. gurl така летят можете да ми се обади Amazin'

EN: Boss chick, that's the motto
BG: Boss мацка, това е мотото

EN: We set shit off, we don't follow
BG: Ние си поставяме глупости разстояние, ние не следват

EN: We no gargle, we no swallow
BG: Ние не гаргара, ние не поглъщат

EN: Brush lames out the way like they did on Apollo (Brush 'em off)
BG: Четка lames от пътя като те правят на Аполон (четка ги на разстояние)

EN: Goodbye, adios amigo
BG: Сбогом, Адиос амиго

EN: I ain't stuck up I got a Kanye ego
BG: Аз не остана имам его Kanye

EN: Gettin' to this money like my name was Nino
BG: Взимам на тези пари като името ми беше Нино

EN: How you think I got all this Luis and Rio
BG: Как мислите, че имам всичко това Луис и Рио де Жанейро

EN: I ain't just talk pimp, this what I stand fo
BG: Аз не говоря само сводник, това, което стои за

EN: A independent chick who be stakin' them bank rolls
BG: А независима мацка, които се stakin'ги банка роли

EN: {Hook 2x's}
BG: {Hook 2x е}

EN: {Verse 2: Rasheeda}
BG: {Verse 2: Rasheeda}

EN: I got my own house, I got my own car
BG: Аз имам собствен дом, аз имам собствена кола

EN: Like Lupe said, "I'm a Superstar"
BG: Както Lupe каза:'Аз съм суперзвезда"

EN: I rock a white R class with the snow white rims
BG: Аз рок бял клас R със снежно бяла джанти

EN: If you ain't on sit down like ???? and them (C'mon)
BG: Ако не се намира като седна?? и тях (хайде)

EN: I'm a boss like Tyra, Kimora, Beyonce'
BG: Аз съм шеф като Тайра, Kimora, Бионсе'

EN: Won't catch me slippin, ya gurl stay flossaay (flossaay)
BG: Няма да ме хванат slippin, нали gurl престой flossaay (flossaay)

EN: What I need ya fo if you can't get dat
BG: Това, което ти трябва, за да не могат да получат DAT

EN: Playin in my piggy bank, I ain't wit dat
BG: Върти в спестовната си банка, не е остроумие DAT

EN: I'm da one to run a credit and swag check
BG: Аз съм га една да работи за кредит и рушвет проверка

EN: Why you flexin' when you livin' paycheck to paycheck
BG: Защо flexin', когато живее заплата до заплата

EN: You already know I ain't settling for less
BG: Вече знам, че не е уреждане на по-малко

EN: I'm a Boss Chick, so that means I rock wit da best (C'mon)
BG: Аз съм шеф мацка, така че да означава га рок остроумие най-добрите (хайде)

EN: {Hook 2x's}
BG: {Hook 2x е}

EN: {Verse 3: Rasheeda}
BG: {Стих 3: Rasheeda}

EN: Now where dem bosses who be raising them kids
BG: Сега, когато германски марки босове, които да ги отгледа децата

EN: Pick 'em up and drop 'em off in your soccer mom whips
BG: ги ги и пусни 'Избор на разстояние във вашия футбол майка камшици

EN: Ain't nuttin always paying the bills
BG: Ако не винаги Nuttin плащане на сметките

EN: So ??? fits from Beverly Hills
BG: Е, и?? се вписва от Бевърли Хилс

EN: Gotta keep the hair and nails fresh
BG: Трябва да продължим на косата и ноктите пресни

EN: Can play any position, but never the mistress
BG: Могат да играят и да е позиция, но никога не е любовница

EN: You can work a 9 to 5 or own your own business
BG: Можете да работите на 9-5 или притежават собствен бизнес

EN: Long as you runnin' shit it never easily impress (fo sho)
BG: Стига да бягаш от него глупости никога не впечатляват лесно (за Sho)

EN: Stay in control 24/7
BG: Останете в контрола 24 / 7

EN: Keep it 100 always trend settin'
BG: Дръжте го 100 винаги тенденция settin'

EN: I deliver like UPS
BG: Предам като UPS

EN: Cause I'm a muthafuckin B-O-S-S
BG: Щото аз съм muthafuckin BOSS

EN: (Yeah)
BG: (Да)

EN: {Hook 2x's}
BG: {Hook 2x е}