Artist: 
Search: 
Raphael Saadiq - Stone Rollin' (On Conan O'brien) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Fat lady shakin, backbone breakin (come on)
, (This girl of mine)
, Everything she's got is movin...
03:46
video played 1,389 times
added 7 years ago
Reddit

Raphael Saadiq - Stone Rollin' (On Conan O'brien) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Fat lady shakin, backbone breakin (come on)
BG: Мазнини дама, литература, гръбнакът чупят (Хайде)

EN: (This girl of mine)
BG: (Това момиче на мина)

EN: Everything she's got is movin and hot (come on)
BG: Всичко тя е ли е movin и горещо (Хайде)

EN: (This girl of mine)
BG: (Това момиче на мина)

EN: I was just a friend but she took me in said (come on)
BG: Аз бях само един приятел, но тя ме заведе посочената (Хайде)

EN: (This girl of mine)
BG: (Това момиче на мина)

EN: Everything was right I felt like the light said (come on)
BG: Всичко е прав, аз се чувствах като лека споменатите (Хайде)

EN: (This girl of mine)
BG: (Това момиче на мина)

EN: It makes a blind man walk away from home
BG: Това прави един сляп човек ходи далеч от дома

EN: You?ll tell your girlfriend you wanna be alone
BG: Вие? ще кажете приятелката си искате да бъде сам

EN: U make an old man throw away his cane
BG: U направи един старец да изхвърляте си тръстика

EN: Girl what yo booty doing Just can't explain
BG: Момиче какво Йо плячка правят само не може да обясни

EN: You don?t call her fat that girl is stacked
BG: Ти не? т я наричат мазнини, че момичето е с наслагване

EN: (Shes got my mind)
BG: (Shes имам предвид)

EN: Everything is wide and she walk with much pride
BG: Всичко е широк и тя ходи с много гордост

EN: (Shes got my mind)
BG: (Shes имам предвид)

EN: Top chef and cook with grandmas looks
BG: Топ готвач и Кук с бабите изглежда

EN: (Shes got my mind)
BG: (Shes имам предвид)

EN: There was no way to compare
BG: Не е имало начин да се сравни

EN: Nothing I could see
BG: Нищо не мога да видя

EN: All I saw was a woman
BG: Всичко, което видях беше жена

EN: Walking up to me
BG: Ходене до мен

EN: I say, Booty Woman, you turn me loose.
BG: Аз казвам, плячка жена, можете да ме насипно състояние.

EN: I need to go home, I can't stand your moves.
BG: Трябва да се прибера вкъщи, аз не мога да понасям си ходове.

EN: You see your high heels are killin' me
BG: Виждате ли си високи токчета са Killin съм аз

EN: It's like your bad ass thighs are shakin' me. (oh yeah)
BG: То е като бедрата ви лошо задника са ме shakin'. (о да)

EN: I'm your lover man and I wont let go
BG: Аз съм ви любовник човек и аз няма да отида

EN: I wanna stay with you, you can lock the door.
BG: Искам да остана с вас, можете да заключите вратата.

EN: Move your soul (?) back to me -
BG: Преместете душата си (?) обратно към мен-

EN: I'm gonna squeeze it darlin' endlessly.
BG: Аз отивам да го изтръгне Петрова "безкрайно.

EN: Booty Woman, you turn me loose.
BG: Плячка жена, ти ме превърнеш хлабав.

EN: I need to go home, I can't stand your moves.
BG: Трябва да се прибера вкъщи, аз не мога да понасям си ходове.

EN: You see your high heels are killin' me
BG: Виждате ли си високи токчета са Killin съм аз

EN: It's like your bad ass thighs are shakin' me. (oh yeah)
BG: То е като бедрата ви лошо задника са ме shakin'. (о да)