Artist: 
Search: 
 - Ransom & Statik Selektah - Jade lyrics (Bulgarian translation). | [Verse]
, You ever dealt with a street nigga that took money?
, Smell like weed and breathe liquor?...
03:29
video played 164 times
added 4 years ago
Reddit

Ransom & Statik Selektah - Jade (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: You ever dealt with a street nigga that took money?
BG: Ти някога работил улица негър, който взе парите?

EN: Smell like weed and breathe liquor? Let’s walk honey
BG: Миришат като плевели и дишат алкохол? Да се разходим мед

EN: Yea I’ve been known to squeeze triggers, I’m more gully
BG: да ми е известно да изтръгне превключватели, аз съм повече дере

EN: So you should never believe niggas that talk funny
BG: Така че никога не трябва да смятате негрите, които говорят смешно

EN: All these bitches adore Sunny
BG: Всички тези кучки обожавам Слънчев

EN: A Bronx tale, Torel hicks Fidel chips
BG: Бронкс приказка, Torel Хикс Фидел чипове

EN: I’m real slick, she never could take a real dick
BG: Аз съм истински отворко, тя никога не може да отнеме реално пишка

EN: She still thick, waist thin in the Jada Pinkett, I’m Will Smith
BG: Тя все още дебел, талия, тънка в Джада Пинкет, аз съм Уил Смит

EN: Still in all she minds nigga
BG: Все още във всички тя умове негър

EN: ‘Cause an ass like that is hard to find nigga
BG: Защото задник като че е трудно да се намери негър

EN: Let me remind, nigga she ain’t goin nowhere
BG: Нека напомня, Негро тя не става никъде

EN: Til it rains in hell, sleech and snow’s dead
BG: Докато вали в ада, sleech и сняг е мъртъв

EN: It’s so clear, bitches know how it goes here
BG: Това е толкова ясно, кучки знам как става тук

EN: It’s no tears cuz I ain’t into the cryin games
BG: Това е щото няма сълзи, аз не в cryin игри

EN: Am I the same? You damn right, I’m Brian King
BG: Аз съм същата? Проклет право, аз съм Брайън крал

EN: Rather be livin in hell for me to die in shame
BG: По-скоро се живеенето в ада за мен да умре от срам

EN: There ain’t no time for pain
BG: Там не е време за болка

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: Mama talkin monogamy – that ain’t a part of me
BG: Мама говориш моногамия-че не е част от мен

EN: But honestly I’m used to these bad bitches menaging me
BG: Но честно казано аз съм използван към тези лоши кучки стопанисва ме

EN: Photography did like pictures, two nice missus
BG: Фотографията е като снимки, две хубави Госпожа

EN: I write scriptures, you feel it deep like a lobotomy
BG: Аз пиша Писанията, смятате, че дълбоко като лоботомия

EN: It’s gotta be just like Christmas, it’s gift givin
BG: Това е трябва да бъде точно като Коледа, това е подарък дава

EN: With 6 women and slick linen
BG: С 6 жени и хлъзгав бельо

EN: My sick vision, your bitch grinning
BG: Моят болен визия, си кучка ухилен

EN: It’s poetry, a freak a bitch just like Jodecy,
BG: Това е поезия, изрод кучка точно като Jodecy,

EN: Remember they didn’t notice me
BG: Не забравяйте, те не ме забеляза

EN: But now they know it’s me, nobody’s cold as me
BG: Но сега те знаят, това е аз, никой не е студена като мен

EN: At the top of the game it’s where I’m pposed to be
BG: В началото на играта е мястото, където съм pposed да се

EN: Shawty stylin like she was bowlegged
BG: Shawty stylin като тя е кривокрак

EN: Told me let me get that money before the hoes get it
BG: Казами нека да получи тези пари, преди мотики го получи

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: Angela Basett, got my hands on her asset
BG: Ангела Basett, що си ръце на нея актив

EN: So now I’m lafin, her thighs shakin, she vibratin
BG: Така че сега аз съм lafin, бедрата си литература, тя vibratin

EN: Get in-between her, legs of Serena
BG: Получи по-между си, краката на Серена

EN: Bad for Sabrina getting head from a Tina… Turner
BG: Лошо за Сабрина, получаване на главата от Тина... Търнър

EN: Used to clean the bullets in my burner
BG: Използва за почистване водещите символи в моя горелка

EN: Remember when I used to fuck a bitch you never heard of
BG: Не забравяйте, когато се използва за дяволите кучка никога не сте чували за

EN: But now I’m into actresses, me and Long got her doing tricks up on my mattresses
BG: Но сега аз съм в актриси, аз и дълги имам това си трикове на моя матраци

EN: Accurate, I don’t even care about you square bitches
BG: Точен, аз дори не се грижи около квадрат кучки

EN: Dwayne Wade, mad Gav, know I’m here bitches
BG: Дуейн Уейд, луд Gav, знам, че тук съм кучки

EN: I’m here bitches
BG: Тук съм кучки

EN: Yea that’s right, get it on and crack it
BG: да това е точно така, го и го пляскане

EN: Robin Thicke, bitches pussies where it’s pull the pad in, let’s make it happen
BG: Робин Thicke, кучки pussies, където тя е издърпайте подложката в, нека да се случи