Artist: 
Search: 
Reddit

Rani Shachar - מה עשיתי מהחיים lyrics

יותר מהכול אני פוחד להתחרט
כמה חיים חשבתי שאוכל לחיות
עוד הזדמנות חלפה, הנחתי לה להישמט
הו לא - היא כבר לא תחזור

מה עשיתי מהחיים?

בלי לזכור על מה חלמתי, מתעורר עם דמעות
ואין את מי לחבק
כל הנשים שאהבו אותי בזרועות אחרים נמצאות
אני לא יכול להמשיך ולאבד

מה עשיתי מהחיים?

אם זה הפחד מכישלון
או הפחד להצליח
אם זה ללכת עד הסוף
או לעבור את הקצה

מה עשיתי מהחיים?
מה אני עושה?

אני יכול לשמוע את הזמן עובר
פסיעות קצרות וגלגלים מסתובבים
אמצע הלילה ברחוב כלב נובח עליי
גם הוא מרגיש שאני מפחד

מה עשיתי מהחיים?