Artist: 
Search: 
Randy Travis - Forever And Ever, Amen lyrics (Bulgarian translation). | You may think that im talking foolish
, You've heard that im wild and im free
, You may wonder how I...
04:24
video played 2,468 times
added 6 years ago
Reddit

Randy Travis - Forever And Ever, Amen (Bulgarian translation) lyrics

EN: You may think that im talking foolish
BG: Може да мислите, че им говори глупаво

EN: You've heard that im wild and im free
BG: Вие сте чули, че им диви и im свободен

EN: You may wonder how I can promise you now
BG: Вие може да се чудя как мога да ви обещая сега

EN: This love that i feel for you always will be
BG: Тази любов, която чувствам за вас винаги ще бъде

EN: But your not just time that im killing
BG: Но си не просто време този im убиване

EN: I'm no longer one of those guys
BG: Аз вече не съм един от тези момчета

EN: As sure as i live, this love that i give
BG: Като сигурни, както аз живея, тази любов, която давам

EN: Is gonna be yours until the day that i die
BG: Предстои да бъде ваш, до деня, в който умра

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Oh baby im gonna love you forever
BG: О, скъпи im ще да те обичам завинаги

EN: Forever and ever amen
BG: Во веки веков Амин

EN: As long as old men sit&talk about the weather
BG: Като старци седят & говорим за времето

EN: As long as old women sit&talk about old men
BG: Като старите жени седят & говорим за старите кучета

EN: If you wonder how long ill be faithful
BG: Ако се чудите колко зле се верен

EN: I'll be happy to tell you again
BG: Аз ще се радвам да ви кажа отново

EN: I'm gonna love you forever and ever
BG: Аз ще те обичам завинаги

EN: Forever and ever amen
BG: Во веки веков Амин

EN: They say time takes its toll on a body
BG: Те казват, време взема таксата върху тялото

EN: Makes a young girls brown hair turn gray
BG: Прави младите момичета кафява коса своя сив

EN: Honey i don't care i ain't in love with your hair
BG: Мед, не ми пука, не е в любов с косата си

EN: N if it all fell out well i'd love you anyway
BG: N ако всичко падна и аз ще те обичам така или иначе

EN: They say time can play tricks on a memory
BG: Казват, че времето може да играе трикове на паметта

EN: Make people forget things they knew
BG: Накара хората да забравят нещата, те са знаели

EN: Well it's easy to see it's happenin to me
BG: Ами това е лесно да се види, че е happenin за мен

EN: I've already forgotten every woman but you
BG: Вече съм забравил всяка жена но вие

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Oh darlin I'm gonna love you forever
BG: О Мила аз ще те обичам вечно

EN: Forever and ever amen
BG: Во веки веков Амин

EN: As long as old men sit&talk about the weather
BG: Като старци седят & говорим за времето

EN: As long as old women sit&talk about old men
BG: Като старите жени седят & говорим за старите кучета

EN: If you wonder how long i'll be faithful
BG: Ако се чудите колко дълго ще бъде верен

EN: Just listen to how this song ends
BG: Просто слушате Как свършва тази песен

EN: I'm gonna love you forever and ever
BG: Аз ще те обичам завинаги

EN: Forever and ever amen
BG: Во веки веков Амин

EN: I'm gonna love you forever and ever
BG: Аз ще те обичам завинаги

EN: Forever and ever
BG: Завинаги

EN: Forever and ever
BG: Завинаги

EN: Forever and ever amen
BG: Во веки веков Амин