Artist: 
Search: 
Rainbow - The Temple Of The King lyrics (Bulgarian translation). | One day, in the year of the fox
, Came a time remembered well,
, When the strong young man of the...
04:40
video played 2,539 times
added 7 years ago
Reddit

Rainbow - The Temple Of The King (Bulgarian translation) lyrics

EN: One day, in the year of the fox
BG: Един ден, в годината на лисицата

EN: Came a time remembered well,
BG: Дойде един момент, помни добре,

EN: When the strong young man of the rising sun
BG: Когато силен млад мъж на изгряващото слънце

EN: Heard the tolling of the great black bell.
BG: Чували на ишлеме от най-големите черни камбани.

EN: One day in the year of the fox,
BG: Един ден в годината на лисицата,

EN: When the bell began to ring,
BG: Когато камбаната започва да звъни,

EN: It meant the time had come for one to go
BG: Това означаваше, е дошло времето да отида

EN: To the temple of the king.
BG: В храма на краля.

EN: There in the middle of the circle he stands,
BG: Там в средата на кръга той стои,

EN: Searching, seeking.
BG: Търсене, търсене.

EN: With just one touch of his trembling hand,
BG: Само с едно докосване на ръката си треперещи,

EN: The answer will be found.
BG: Отговорът ще се намери.

EN: Daylight waits while the old man sings,
BG: Лятно изчаква, докато стария човек пее,

EN: Heaven help me!
BG: Небето да ми помогне!

EN: And then like the rush of a thousand wings,
BG: А после като прилив на хиляди крила,

EN: It shines upon the one.
BG: То Свети по една.

EN: And the day has just begun.
BG: И денят току-що започна.

EN: One day in the year of the fox
BG: Един ден в годината на лисицата

EN: Came a time remembered well,
BG: Дойде един момент, помни добре,

EN: When the strong young man of the rising sun
BG: Когато силен млад мъж на изгряващото слънце

EN: Heard the tolling of the great black bell.
BG: Чували на ишлеме от най-големите черни камбани.

EN: One day in the year of the fox,
BG: Един ден в годината на лисицата,

EN: When the bell began to sing
BG: Когато камбаната започва да пее

EN: It meant the time had come for the one to go
BG: Това означаваше, е дошло времето за този, който отиде

EN: To the temple of the king.
BG: В храма на краля.

EN: There in the middle of the people he stands,
BG: Там в средата на хората той стои,

EN: Seeing, feeling.
BG: Виждам, чувствам.

EN: With just a wave of the strong right hand, he's gone
BG: Със само една вълна на силни дясната ръка той е отишло

EN: To the temple of the king.
BG: В храма на краля.

EN: Far from the circle, at the edge of the world,
BG: Далеч от кръга, на ръба на света,

EN: He's hoping, wondering.
BG: Той се надява, чудо.

EN: Thinking back on the stories he's heard of
BG: Мислене обратно на разкази той е чувал за

EN: What he's going to see.
BG: Това, което той ще да видите.

EN: There, in the middle of a circle it lies.
BG: Там в средата на кръг тя се намира.

EN: Heaven help me!
BG: Небето да ми помогне!

EN: Then all could see by the shine in his eyes
BG: След това може да видите всички от блясък в очите му

EN: The answer had been found.
BG: Отговорът е установено.

EN: Back with the people in the circle he stands,
BG: Обратно с хората в кръга той стои,

EN: Giving, feeling.
BG: Даване, чувство.

EN: With just one touch of a strong right hand, they know
BG: Ссамо с едно докосване на силна дясната ръка, те знаят

EN: Of the temple and the king.
BG: На храма и царя.