Artist: 
Search: 
Raina - Hiliadi Jeni (Live) lyrics (English translation). | Ти си това което искам,
, това което търся търся, вкуса...
02:13
video played 424 times
added 9 years ago
Reddit

Raina - Hiliadi Jeni (Live) (English translation) lyrics

BG: Ти си това което искам,
EN: You are what I want,

BG: това което търся търся, вкуса на мойте дни.
EN: What I'm looking for, a taste of my days.

BG: Искам те, но не мога да не мисля
EN: I want you, but I can't help thinking

BG: за безкрайния ти списък пълен с толкова жени.
EN: about the endless list full of so many women.

BG: Хиляди жени в живота си знам, че имаш ти,
EN: Thousands of women in your life know that you do,

BG: а аз съм само, само една от тях.
EN: and I'm just one of them.

BG: Даже и това че с хиляди други те деля,
EN: Even with thousands of others that they share,

BG: ранена от обич пак към тебе вървя.
EN: hurt by the affection to thee again.

BG: Ти не разбра че съм различна,
EN: You didn't understand that I was different,

BG: не разбра, че те обичам, не видя че ме боли.
EN: do you not understand that I love you, I don't see that it hurts.

BG: Това си ти, какво ли да очаквам,
EN: It's you, what to expect

BG: за тебе сме еднакви, просто твоите жени.
EN: for you are the same, just your women.

BG: Хиляди жени.
EN: Thousands of women.

BG: Хиляди жени в живота си знам,
EN: Thousands of women in your life know

BG: че имаш ти, аз съм само, само една от тях.
EN: have you, I'm just one of them.

BG: Даже и това че с хиляди други те деля,
EN: Even with thousands of others that they share,

BG: ранена от обич пак към тебе вървя
EN: hurt by the affection again to thee go