Artist: 
Search: 
Raina - Fantazia lyrics (English translation). | Нима съм очаквала
, че ще обичам така
, както тебе...
03:16
video played 674 times
added 8 years ago
Reddit

Raina - Fantazia (English translation) lyrics

BG: Нима съм очаквала
EN: Did I expect

BG: че ще обичам така
EN: You'll love it

BG: както тебе обичам
EN: as you like

BG: не и с добро.
EN: not with the good.

BG: Знам че правото имах
EN: I know that the right had

BG: на нещо красиво и истинско-
EN: of something beautiful and real-

BG: това което е в нас.
EN: What is in us.

BG: А нищо особенно
EN: And nothing special

BG: не беше станало сякаш на
EN: it hadn't happened as of

BG: дансинга с мене онази нощ
EN: dance with me that night

BG: в миг телата ни сляха се с танца
EN: at the moment our bodies merged with the dance

BG: и ето една любов-
EN: and here's one love-

BG: прошепна с топъл нежен глас
EN: he whispered with a warm gentle voice

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Фантазия е любовта ти
EN: Fantasy is your love

BG: емоция за мен непозната
EN: emotion for me unknown

BG: в онази нощ на онзи дансинг
EN: that night on the dance floor

BG: аз и ти се сляхме в танца
EN: you and I are barely in the dance

BG: Фантазия е любовта ти
EN: Fantasy is your love

BG: емоция за мен непозната
EN: emotion for me unknown

BG: в онази нощ на онзи дансинг
EN: that night on the dance floor

BG: нежно тръпнеха телата
EN: gentle were terrified the bodies

BG: А нищо особенно
EN: And nothing special

BG: не беше станало
EN: it hadn't happened

BG: сякаш на дансинга
EN: like on the dance floor

BG: с мене онази нощ
EN: with me that night

BG: в миг телата ни сляха се
EN: at the moment our bodies are merged

BG: с танца и ето-една любов-
EN: with dance and here-one love-

BG: прошепна с топъл нежен глас.
EN: he whispered with a warm gentle voice.

BG: Припев: (x2)
EN: Chorus: (x 2)

BG: Фантазия е любовта ти
EN: Fantasy is your love

BG: емоция за мен непозната
EN: emotion for me unknown

BG: в онази нощ на онзи дансинг
EN: that night on the dance floor

BG: аз и ти се сляхме в танца
EN: you and I are barely in the dance

BG: Фантазия е любовта ти
EN: Fantasyis your love

BG: емоция за мен непозната
EN: emotion for me unknown

BG: в онази нощ на онзи дансинг
EN: that night on the dance floor

BG: нежно тръпнеха телата.
EN: soft bodies were terrified.