Artist: 
Search: 
Raghav - So Much (feat. Kardinall Offishall) lyrics (Bulgarian translation). | Verse 1
, She's like them Reeses peanut butter cups
, Mm, that I love so much.
, I just can't get...
03:26
video played 1,319 times
added 7 years ago
Reddit

Raghav - So Much (feat. Kardinall Offishall) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Verse 1
BG: Стих 1

EN: She's like them Reeses peanut butter cups
BG: Тя е като тях Reeses чаши фъстъчено масло

EN: Mm, that I love so much.
BG: Мм, че аз обичам толкова много.

EN: I just can't get enough,
BG: Аз просто не мога да се наситя,

EN: My baby, uh
BG: Бебето ми, ъ-ъ

EN: Mm, and she's soft to touch
BG: Мм, и тя е мека на допир

EN: But sometimes, she cuss too much.
BG: Но понякога, тя ругатня твърде много.

EN: But then she burn it up,
BG: Но след това тя го изгори,

EN: And I'll be like mm mm mm uh uh.
BG: И ще бъде като mm mm mm ъ-ъ ъ-ъ.

EN: Hook
BG: Кука

EN: I remember everybody said it-
BG: Спомням си, всички го каза-

EN: Its a love bug, you get it
BG: Нейната любов бъг, ще го получи

EN: But I just didn't forget it nah nah nah nah…
BG: Но аз просто не го забравя нах нах нах нах ...

EN: But ever since she put it on me
BG: Но откакто тя го постави на мен

EN: Ooh, I think she's got me
BG: О, мисля, че тя ме

EN: Cause now I'm feeling oh so la la la la la.
BG: Защото сега се чувствам, о, толкова ла-ла-ла-ла-ла.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: I never knew that I could feel it so much (much),
BG: Никога не съм знаел, че мога да чувствам, че толкова много (много),

EN: But now I know because I feel it so much (much),
BG: Но сега знам, защото аз чувствам, че толкова много (много),

EN: Even if I try I couldn't think of no one who does it quite like you do
BG: Дори и да се опитвам не мога да мисля за никой, който пък съвсем като теб

EN: Its so much, much, much.
BG: Нейната толкова много, много, много.

EN: Verse 2
BG: Стих 2

EN: Yeah girl you fill me up
BG: Да момичето, което ме изпълва

EN: Flavour in every cup
BG: Вкуса на всяка чаша

EN: Strawberry, vanilla (I clean it up) mm uh,
BG: Ягода, ванилия (аз го почисти) мм ъ-ъ,

EN: I can see something new
BG: Мога да видя нещо ново

EN: Within your every move
BG: В рамките на всяко ваше движение

EN: That's why I look at you
BG: Ето защо, когато те погледна

EN: More and more.
BG: Все повече и повече.

EN: Hook
BG: Кука

EN: I remember everybody said it-
BG: Спомням си, всички го каза-

EN: Its a love bug, you'll get it
BG: Нейната любов бъг, ще го получи

EN: But I just didn't forget it nah nah nah nah…
BG: Но аз просто не го забравя нах нах нах нах ...

EN: But ever since she put it on me
BG: Но откакто тя го постави на мен

EN: Ooh, I think she's got me
BG: О, мисля, че тя ме

EN: Cause now I'm feeling oh so la la la la la.
BG: Защото сега се чувствам, о, толкова ла-ла-ла-ла-ла.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: I never knew that I could feel it so much (much),
BG: Никога не съм знаел, че мога да чувствам, че толкова много (много),

EN: But now I know because I feel it so much (much),
BG: Но сега знам, защото аз чувствам, че толкова много (много),

EN: Even if I try I couldn't think of no one who does it quite like you do
BG: Дори и да се опитвам не мога да мисля за никой, който пък съвсем като теб

EN: Its so much, much, much.
BG: Нейната толкова много, много, много.

EN: I never knew that I could feel it so much (much),
BG: Никога не съм знаел, че мога да чувствам, че толкова много (много),

EN: But now I know because I feel it so much (much),
BG: Но сега знам, защото аз чувствам, че толкова много (много),

EN: Even if I try I couldn't think of no one who does it quite like you do
BG: Дори и да се опитвам не мога да мисля за никой, който пък съвсем като теб

EN: Its so much, much, much.
BG: Нейната толкова много, много, много.

EN: Trance
BG: Транс

EN: Day after day, time after time
BG: Ден след ден, час след време

EN: You keep finding brand new ways to shine.
BG: Продължава намиране на чисто нови начини за блясък.

EN: Never be more than that desire-
BG: Никога не е повече от това желание-

EN: Keep me satisfied, so do something now just keep it going-
BG: Запомни ме доволни, така че правя нещо, сега просто да върви-

EN: Kardinal Offishall After
BG: Kardinal Offishall След

EN: I feel it, in places
BG: Усещам го, на места

EN: That I can't talk about on this station.
BG: Това не мога да говоря за това на мястото.

EN: This girl's my animation
BG: Това момиче е моята анимация

EN: Coming to life on you to check the allegation.
BG: Скоро и живота на вас да проверите това твърдение.

EN: I'll go to any location
BG: Ще отида до всяко място

EN: Just to feel that 3D sensation.
BG: Просто да се чувстват, че 3D усещане.

EN: So much in the hips and the lips,
BG: Така че много по бедрата и устните,

EN: When I see her, I lose my concentration.
BG: Когато я видя, загуби концентрация.

EN: Can't hold back, temptation's crazy
BG: Не може да се попречил, изкушението е лудост

EN: When I see her combination.
BG: Когато я видя комбинация.

EN: You'll be told that every man that see her,
BG: Ще бъдат уведомени, че всеки човек, който я види,

EN: Try to be part of her congregation.
BG: Опитай се да бъдеш част от своето паство.

EN: She's fly, and she noticed
BG: Тя лети, и тя забелязала

EN: No she won't trust give men any conversation.
BG: Не, тя няма да даде доверие мъже всеки разговор.

EN: So much that I can't do nothing
BG: Толкова много, че не мога да направя нищо

EN: But get out my seat, with standing ovation!
BG: Но излезе моето място, с овации!

EN: Chorus
BG: Припев

EN: (Girl I know)
BG: (Момиче знам)

EN: I never knew that I could feel it so much (much),
BG: Никога не съм знаел, че мога да чувствам, че толкова много (много),

EN: But now I know because I feel it so much (much),
BG: Но сега знам, защото аз чувствам, че толкова много (много),

EN: Even if I try I couldn't think of no one who does it quite like you do
BG: Дори и да се опитвам не мога да мисля за никой, който пък съвсем като теб

EN: Its so much, much, much.
BG: Нейната толкова много, много, много.

EN: I never knew that I could feel it so much (much),
BG: Никога не съм знаел, че мога да чувствам, че толкова много (много),

EN: But now I know because I feel it so much (much),
BG: Но сега знам, защото аз чувствам, че толкова много (много),

EN: Even if I try I couldn't think of no one who does it quite like you do
BG: Дори и да се опитвам не мога да мисля за никой, който пък съвсем като теб

EN: Its so much, much, much.
BG: Нейната толкова много, много, много.