Artist: 
Search: 
Reddit

Rafet El Roman - Yaşananlar Anlatılmaz lyrics

Beni sara sara bana baka baka gitmeseydin
Seni düþünmemek olanlara üzülmemek çok zor
Geçen yýllara aðladým yana yana sen giderken
Seni anlamak yada seni unutmak çok zor

Apansýz acýyor içimde kalbimin kýrýklarý
Ezik bir yüreðin önünde gururumun aðýtlarý
Yokluðunla yandý durdum kýrýk dökük bir kalbe mahkum
Böyle sevgi tutku olmaz ne söylesem de anlatýlmaz
Bir kýþ oldu geçti bir yaz
Neylesem de bu kalp unutmaz
Yaþananlar anlatýlmaz

Yüzün,ellerin nemli ýslak gözlerin hep aklýmda
Durup kalýp bakýþlarým,dönüp sana koþuþlarým bu yüzden
Beni sara sara bana baka baka gitme ne olur
Nedir alýp koparan beni senden ayýran söyle

Apansýz acýyor içimde kalbimin kýrýklarý
Ezik bir yüreðin önünde gururumun aðýtlarý
Yokluðunla yandý durdum kýrýk dökük bir kalbe mahkum
Böyle sevgi tutku olmaz ne söylesem de anlatýlmaz
Bir kýþ oldu geçti bir yaz
Neylesem de bu kalp unutmaz
Yaþananlar anlatýlmaz