Artist: 
Search: 
Reddit

Rafet El Roman - Yıllar Sonra lyrics

Sensiz deðeri yok yaþadýðým zamanýn
Sensiz anlamý yok hayatýn
Kýymeti yok kurduðum hayallerin
Verdiðim kavganýn anlamý yok

Ayrýlýk acýsý diyenlere gülerdim
Baþýma gelince anladým
Herþey darmadaðýn yüreðim aðlýyor
Ýçimde acýlar dönüyor

Yýllar sonra karþýna çýkarsam
Þaþýrýr mýsýn
Ýlk görüþte hatýrlar mýsýn
Söyle anlar mýsýn

Yýllar sonra karþýna çýkarsam
Þaþýrýr mýsýn
Seviyorum desem inanýr mýsýn
Aþkým yýllar sonra

Çaresi yok mutsuzum ne yapsam
Faydasý yok ne etsen
Uyumuyor yemiyor içmiyorum
Ýçimde anýlar kanýyor

Ayrýlýk acýsý diyenlere gülerdim
Baþýma gelince anladým
Herþey darmadaðýn yüreðim aðlýyor
Ýçimde acýlar dönüyor

Yýllar sonra karþýna çýkarsam
Þaþýrýr mýsýn
Ýlk görüþte hatýrlar mýsýn
Söyle anlar mýsýn

Yýllar sonra karþýna çýkarsam
Þaþýrýr mýsýn
Seviyorum desem inananýr mýsýn
Aþkým yýllar sonra