Artist: 
Search: 
Reddit

Rafet El Roman - Hayat Hüzünlü lyrics

Ah mutluluk sesime yüzüme yakýþmýyor
Gözlerim yorgun ifadem hüzünlü tükendim
Þapkam baþýmda ellerim cebimde gidiyorum

Yeniden mi baþlasam acaba
Yeniden doðmak gibi var ya
Çek git buralardan diyorum
Sonu ne olursa olsun

Sebebi neyse bedeli neyse öderim
Nedeni varsa eceli varsa ölürüm

Ah yalnýzým biri var ki onu çok özledim
Beni tanýr mý hatýrlar mý bilemem
Beni sever mi kabul eder mi soramam

Onu hayatým boyunca
Sevdim hep seveceðim
Bütün yollarým ona doðru
Kadehim onun þerefine

Sebebi neyse bedeli neyse öderim
Nedeni varsa eceli varsa ölürüm