Artist: 
Search: 
Reddit

Rafet El Roman - Şu Hayatta lyrics

Yaz mevsimi her taraf güneþ
Söyle bir þehri geziyorum
Bir kaç adam oturmuþ kahvede
Mevzu yine bu zamanki gençler

Sokaklarda oynayan çocuklar
Okuldan çýkan talebeler
Durakta bekleyen insanlar
Kimisi elinde gazete

Þu hayatta neler oluyor
Þu hayatta neler bitiyor

Her þeyin bir zevki varmýþ
Kadýn erkek paylaþýlmýþ
Hayat dolu mucizelerle

Duygularla hisler ayný
Eðer insan seviyorsa
Sen de kalbinde yer aç sevgiye

Þu hayatta herþey geciyor
Þu hayatta herþey bitiyor
Þu hayatta neler oluyor
Þu hayatta neler bitiyor

Duvarlarda asýlý afiþler
Reklamlar konserler geceler
Kasap önünde dilenen kediler
Berberde konu yine ekonomi

Radyoda öðlen haberleri
Ankara'dan bahis ediyor
Gençler spor maç kavgasýnda
Þampiyon Kartal, Cimbom, Fener

Þu hayatta neler oluyor
Þu hayatta neler bitiyor

Her þeyin bir zevki varmýþ
Kadýn erkek paylaþýlmýþ
Hayat dolu mucizelerle

Duygularla hisler ayný
Eðer insan seviyorsa
Sen de kalbinde yer aç sevgiye

Þu hayatta herþey geciyor
Þu hayatta herþey bitiyor
Þu hayatta neler oluyor
Þu hayatta neler bitiyor