Artist: 
Search: 
R.I.O. - Shine On lyrics (Bulgarian translation). | Open up ya eyes and watch the sunrise
, One part of me I've been made clear
, Love that goes spread...
03:25
video played 1,468 times
added 8 years ago
Reddit

R.I.O. - Shine On (Bulgarian translation) lyrics

EN: Open up ya eyes and watch the sunrise
BG: Отвори я очи и гледате изгрева

EN: One part of me I've been made clear
BG: Една част от мен аз бях прави ясно

EN: Love that goes spread all the world
BG: Любов, което върви разпространява всички по света

EN: My love ya comes out of devotion
BG: Любовта ми ти излиза от преданост

EN: To rull ya spread to the world
BG: Да rull я разпространява по света

EN: In strange town I'm on my mission
BG: В странен град, аз съм на моята мисия

EN: Where we praise the day straight our way
BG: Когато хвалим деня направо пътя ни

EN: All the nation
BG: Всички нации

EN: Let me be the love that comes form the sun
BG: Нека бъде любовта, която идва форма слънцето

EN: Let me be your rainbow rising on
BG: Нека да бъде си дъга изгряването на

EN: Every single rase out of space
BG: Всеки един събарям достатъчно пространство

EN: Will Shine on, shine on!
BG: Ще обувки, обувки на!

EN: Let me be the love that comes form the sun
BG: Нека бъде любовта, която идва форма слънцето

EN: I wanna be your love light from above
BG: Искам да бъда вашата любов светлина отгоре

EN: Shine on, shine on, shine on!
BG: Обувки на, върху, обувки на!

EN: My love ya comes out of devotion
BG: Любовта ми ти излиза от преданост

EN: To rull ya spread to the world
BG: Да rull я разпространява по света

EN: In strange town I'm on my mission
BG: В странен град, аз съм на моята мисия

EN: Where we praise the day straight our way
BG: Когато хвалим деня направо пътя ни

EN: All the nation
BG: Всички нации

EN: Let me be the love that comes form the sun
BG: Нека бъде любовта, която идва форма слънцето

EN: Let me be your rainbow rising on
BG: Нека да бъде си дъга изгряването на

EN: Every single rase out of space
BG: Всеки един събарям достатъчно пространство

EN: Will Shine on, shine on!
BG: Ще обувки, обувки на!

EN: Let me be the love that comes form the sun
BG: Нека бъде любовта, която идва форма слънцето

EN: I wanna be your love light from above
BG: Искам да бъда вашата любов светлина отгоре

EN: Shine on, shine on, shïne on!
BG: Върху, обувки на, shïne на!