Artist: 
Search: 
Queen - Somebody To Love lyrics (Bulgarian translation). | Can anybody find me somebody to love?
, Each morning I get up I die a little
, Can barely stand on...
05:05
video played 765 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Queen - Somebody To Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Can anybody find me somebody to love?
BG: Може някой да ми намери някой да обичаш?

EN: Each morning I get up I die a little
BG: Всяка сутрин ставам аз умра малко

EN: Can barely stand on my feet
BG: Едва може да стои на краката си

EN: Take a look in the mirror and cry
BG: Погледнете в огледалото и ВиК

EN: Lord what you're doing to me
BG: Господи, какво правиш с мен

EN: I have spent all my years in believing you
BG: Аз са прекарали всичките ми години в ви вярва

EN: But I just can't get no relief, Lord!
BG: Но аз просто не мога да не облекчение, господа!

EN: Somebody, somebody
BG: Някой, някого

EN: Can anybody find me somebody to love?
BG: Може някой да ми намери някой да обичаш?

EN: I work hard every day of my life
BG: Работя усилено всеки ден от живота ми

EN: I work till I ache my bones
BG: Аз работя докато болят костите ми

EN: At the end I take home my hard earned pay all on my own -
BG: В края аз вкъщи трудно спечелените си плати всички на ми-

EN: I get down on my knees
BG: Аз се надолу върху коленете ми

EN: And I start to pray
BG: И аз започвам да се моля

EN: Till the tears run down from my eyes
BG: До сълзи се спускат от очите ми

EN: Lord - somebody - somebody
BG: Господи - някой - някой

EN: Can anybody find me - somebody to love?
BG: Може някой да намери ме - някой да обича?

EN: (He works hard)
BG: (Той работи усилено)

EN: Everyday - I try and I try and I try -
BG: Всеки ден - аз опитвам и аз се опитам и аз опитвам-

EN: But everybody wants to put me down
BG: Но всеки иска да ме съборят

EN: They say I'm goin' crazy
BG: Казват, че аз съм става луд

EN: They say I got a lot of water in my brain
BG: Казват, че имам много вода в мозъка ми

EN: Got no common sense
BG: Имам няма общ смисъл

EN: I got nobody left to believe
BG: Имам никой да вярвам

EN: Yeah - yeah yeah yeah
BG: да - да да да

EN: Oh Lord
BG: О, Господи

EN: Somebody - somebody
BG: Някой - някой

EN: Can anybody find me somebody to love?
BG: Може някой да ми намери някой да обичаш?

EN: Got no feel, I got no rhythm
BG: Имам не представа, аз имам не ритъм

EN: I just keep losing my beat
BG: Аз просто да губят си ритъм

EN: I'm ok, I'm alright
BG: Аз съм ОК, аз съм добре

EN: Ain't gonna face no defeat
BG: Няма да се справи не поражение

EN: I just gotta get out of this prison cell
BG: Аз просто трябва се от този затвор клетка

EN: Someday I'm gonna be free, Lord!
BG: Някой ден ще бъде безплатен, Господи!

EN: Find me somebody to love
BG: Намери ми някой да обича

EN: Can anybody find me somebody to love?
BG: Може някой да ми намери някой да обичаш?