Artist: 
Search: 
Queen - I'm Going Slightly Mad lyrics (Bulgarian translation). | When the outside temperature rises
, And the meaning is oh so clear
, One thousand and one yellow...
04:25
video played 1,404 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Queen - I'm Going Slightly Mad (Bulgarian translation) lyrics

EN: When the outside temperature rises
BG: Когато външната температура се издига

EN: And the meaning is oh so clear
BG: И значението е о така ясно

EN: One thousand and one yellow daffodils
BG: Хиляда и една жълти Нарциса

EN: Begin to dance in front of you - oh dear
BG: Започни да танцува пред вас - о скъпи

EN: Are they trying to tell you something?
BG: Са те се опитват да ви кажа нещо?

EN: You're missing that one final screw
BG: Вие сте липсва че едно окончателно винт

EN: You're simply not in the pink my dear
BG: Просто не сте в розово моите Уважаеми

EN: To be honest you haven't got a clue
BG: За да бъда честен не имаш улики

EN: I'm going slightly mad
BG: Аз съм ще леко луд

EN: I'm going slightly mad
BG: Аз съм ще леко луд

EN: It finally happened - happened
BG: Накрая се случи - се случи

EN: It finally happened - ooh oh
BG: Накрая се случи - ooh о

EN: It finally happened - I'm slightly mad
BG: Случи накрая се - аз съм малко луд

EN: Oh dear!
BG: О скъпи!

EN: I'm one card short of a full deck
BG: Аз съм една карта от цяла палуба

EN: I'm not quite the shilling
BG: Аз не съм съвсем шилинг

EN: One wave short of a shipwreck
BG: Една вълна от корабокрушение

EN: I'm not at my usual top billing
BG: Аз не съм в моето обичайните най-фактуриране

EN: I'm coming down with a fever
BG: Аз съм идващи с температура

EN: I'm really out to sea
BG: Аз съм наистина в открито море

EN: This kettle is boiling over
BG: Това котел е кипене

EN: I think I'm a banana tree
BG: Мисля, че съм банани дърво

EN: Oh dear, I'm going slightly mad
BG: О скъпи, ще малко луд

EN: I'm going slightly mad
BG: Аз съм ще леко луд

EN: It finally happened, happened
BG: Накрая се случи, се случи

EN: It finally happened uh huh
BG: Случи накрая се Ами нали

EN: It finally happened I'm slightly mad - oh dear!
BG: Накрая се е случило аз съм малко луд - о скъпи!

EN: I'm knitting with only one needle
BG: Аз съм ПЛЕТАЧНИ със само една игла

EN: Unravelling fast its true
BG: Бързо unravelling му true

EN: I'm driving only three wheels these days
BG: Аз съм шофиране само три колела тези дни

EN: But my dear how about you?
BG: Но ми скъпи ти?

EN: I'm going slightly mad
BG: Аз съм ще леко луд

EN: I'm going slightly mad
BG: Аз съм ще леко луд

EN: It finally happened
BG: Той накрая се случи

EN: It finally happened oh yes
BG: Случи накрая се о да

EN: It finally happened
BG: Той накрая се случи

EN: I'm slightly mad!
BG: Аз съм малко луд!

EN: Just very slightly mad!
BG: Само много малко луд!

EN: And there you have it!
BG: И сте го!