Artist: 
Search: 
Queen - Don't Stop Me Now lyrics (Bulgarian translation). | Tonight I'm gonna have myself a real good time 
, I feel alive and the world it's turning inside out...
03:32
video played 1,498 times
added 5 years ago
Reddit

Queen - Don't Stop Me Now (Bulgarian translation) lyrics

EN: Tonight I'm gonna have myself a real good time
BG: Тази вечер аз ще да си имат реална добро време

EN: I feel alive and the world it's turning inside out Yeah!
BG: Аз се чувствам жив и света се превръща наопаки да!

EN: I'm floating around in ecstasy
BG: Аз съм плаващ наоколо в екстаз

EN: So don't stop me now don't stop me
BG: Така че не ме спре сега не ме спре

EN: 'Cause I'm having a good time having a good time
BG: Защото аз съм с добро време с добро време

EN: I'm a shooting star leaping through the skies
BG: Аз съм падаща звезда, скачащ в небето

EN: Like a tiger defying the laws of gravity
BG: Като противодействие на законите на гравитацията Тигър

EN: I'm a racing car passing by like Lady Godiva
BG: Аз съм състезателни автомобили покрай като Лейди Годайва

EN: I'm gonna go go go
BG: Аз ще излезе

EN: There's no stopping me
BG: Няма спиране ме

EN: I'm burning through the skies Yeah!
BG: Аз съм изгаряне в небето да!

EN: Two hundred degrees
BG: Двеста градуса

EN: That's why they call me Mister Fahrenheit
BG: Ето защо те ме наричат Мистър Фаренхайт

EN: I'm trav'ling at the speed of light
BG: Аз съм trav'ling със скоростта на светлината

EN: I wanna make a supersonic man of you
BG: Искам да направи свръхзвуков човек от вас

EN: Don't stop me now I'm having such a good time
BG: Не ме спре сега аз съм с такъв срок

EN: I'm having a ball don't stop me now
BG: Аз съм като топката не ме спре сега

EN: If you wanna have a good time just give me a call
BG: Ако искате да има добро време просто да ми се обади

EN: Don't stop me now ('Cause I'm having a good time)
BG: Не ме спре сега, (защото аз съм като добро време)

EN: Don't stop me now (Yes I'm having a good time)
BG: Не спирайте ме сега (да, аз съм като добро време)

EN: I don't want to stop at all
BG: Аз не искам да се спирам на всички

EN: I'm a rocket ship on my way to Mars
BG: Аз съм на кораб ракета на път към Марс

EN: On a collision course
BG: На сблъсък

EN: I am a satellite I'm out of control
BG: Аз съм сателит съм извън контрол

EN: I am a sex machine ready to reload
BG: Аз съм готов да презаредите секс машина

EN: Like an atom bomb about to
BG: Като атомна бомба за да

EN: Oh oh oh oh oh explode
BG: О о о о о експлодират

EN: I'm burning through the skies Yeah!
BG: Аз съм изгаряне в небето да!

EN: Two hundred degrees
BG: Двеста градуса

EN: That's why they call me Mister Fahrenheit
BG: Ето защо те ме наричат Мистър Фаренхайт

EN: I'm trav'ling at the speed of light
BG: Аз съм trav'ling със скоростта на светлината

EN: I wanna make a supersonic woman out of you
BG: Искам да направи свръхзвуков жена от вас

EN: Don't stop me don't stop me don't stop me
BG: Не спирам, мен не ме спре не ме спре

EN: Hey hey hey!
BG: Хей Хей Хей!

EN: Don't stop me don't stop me
BG: Не ме спре не ме спре

EN: Ooh ooh ooh (I like it)
BG: О о о (харесва ми)

EN: Don't stop me have a good time good time
BG: НедейтеСпри ме имат добро време достатъчно време

EN: Don't stop me don't stop me
BG: Не ме спре не ме спре

EN: Ooh ooh Alright
BG: О о добре

EN: I'm burning through the skies Yeah!
BG: Аз съм изгаряне в небето да!

EN: Two hundred degrees
BG: Двеста градуса

EN: That's why they call me Mister Fahrenheit
BG: Ето защо те ме наричат Мистър Фаренхайт

EN: I'm trav'ling at the speed of light
BG: Аз съм trav'ling със скоростта на светлината

EN: I wanna make a supersonic woman of you
BG: Искам да направи свръхзвуков жена от вас

EN: Don't stop me now I'm having such a good time
BG: Не ме спре сега аз съм с такъв срок

EN: I'm having a ball don't stop me now
BG: Аз съм като топката не ме спре сега

EN: If you wanna have a good time
BG: Ако искате да имате добър път

EN: Just give me a call
BG: Само да ми се обади

EN: Don't stop me now ('Cause I'm having a good time)
BG: Не ме спре сега, (защото аз съм като добро време)

EN: Don't stop me now (Yes I'm having a good time)
BG: Не спирайте ме сега (да, аз съм като добро време)

EN: I don't wanna stop at all
BG: Аз не искам да се спирам на всички

EN: La la la la laaaa
BG: Ла ла ла ла laaaa

EN: La la la la
BG: Ла ла ла ла

EN: La la laa laa laa laaa
BG: Ла ла СПП СПП СПП laaa

EN: La la laa la la la la la laaa hey!!....
BG: Ла ла СПП ла ла ла ла ла laaa Ей!....