Artist: 
Search: 
 - Queen & Anastacia - We Are The Champions (Live) lyrics (Bulgarian translation). | I've paid my dues -
, Time after time -
, I've done my sentence
, But committed no crime -
, And bad...
02:56
video played 779 times
added 8 years ago
Reddit

Queen & Anastacia - We Are The Champions (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I've paid my dues -
BG: Аз съм плащали такси ми-

EN: Time after time -
BG: Време след време-

EN: I've done my sentence
BG: Аз съм направил ми изречение

EN: But committed no crime -
BG: Но извършили престъпление не-

EN: And bad mistakes
BG: И лоши грешки

EN: I've made a few
BG: Аз направих няколко

EN: I've had my share of sand kicked in my face -
BG: Аз съм имал моя дял от пясъка, изритан в лицето ми-

EN: But I've come through
BG: Но съм се

EN: We are the champions - my friends
BG: Ние сме шампиони - моите приятели

EN: And we'll keep on fighting - till the end -
BG: И ние ще продължаваме в борбата - до края-

EN: We are the champions -
BG: Ние сме шампиони-

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: No time for losers
BG: Няма време за губещи

EN: 'Cause we are the champions - of the world -
BG: Защото ние сме шампионите - на света-

EN: I've taken my bows
BG: Аз бях взети ми лъкове

EN: And my curtain calls -
BG: И ми завесата обаждания-

EN: You brought me fame and fortuen and everything that goes with it
BG: Ти ми донесе слава и fortuen и всичко, което върви с него

EN: -
BG: -

EN: I thank you all -
BG: Аз благодаря ти цял-

EN: But it's been no bed of roses
BG: Но това е било не легло от рози

EN: No pleasure cruise -
BG: Няма удоволствие круиз-

EN: I consider it a challenge before the whole human race -
BG: Аз считам, че едно предизвикателство пред цялата човешка раса-

EN: And I ain't gonna lose -
BG: И аз няма да загуби-

EN: We are the champions - my friends
BG: Ние сме шампиони - моите приятели

EN: And we'll keep on fighting - till the end -
BG: И ние ще продължаваме в борбата - до края-

EN: We are the champions -
BG: Ние сме шампиони-

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: No time for losers
BG: Няма време за губещи

EN: 'Cause we are the champions - of the world -
BG: Защото ние сме шампионите - на света-