Artist: 
Search: 
Pussycat Dolls - Wait A Minute (feat. Timbaland) lyrics (Bulgarian translation). | Everybody listen all over the world
, I got a story 'bout my favorite girl (Wait a minute)
, 
, Ooo,...
03:48
video played 1,175 times
added 8 years ago
Reddit

Pussycat Dolls - Wait A Minute (feat. Timbaland) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Everybody listen all over the world
BG: Всички слушат по цял свят

EN: I got a story 'bout my favorite girl (Wait a minute)
BG: Имам една история за наистина любимите ми момиче (чакай малко)

EN: Ooo, my baby sexy for sho'
BG: Ооо, скъпи мой, секси за Sho'

EN: I had to have him when he walked through the door (Wait a minute)
BG: Аз трябваше да го има, когато се появи на вратата (чакай малко)

EN: She was 'bout to drive me insane
BG: Тя е'за довеждането ми лудост

EN: She causin' drama while I'm giving her chains (Wait a minute)
BG: Тя causin драма', докато аз съм подарявам верижки (чакай малко)

EN: I'm focused but I'm losing control
BG: Аз съм съсредоточен, но аз губя контрол

EN: He only wants me for my body and soul (Wait a minute)
BG: Той ме желае само заради тялото ми (чакай малко)

EN: Girl, why you do me like that?
BG: Момиче, защо се държиш така с мен?

EN: You take all my money
BG: Взе ми всичките пари

EN: Can't even call a playa back (Wait a minute)
BG: Вече не мога дори да се наричам вече Playa (чакай малко)

EN: Boy, why you trippin' like that?
BG: Момче, защо Trippin 'така?

EN: You think 'cause you tricking you get it just like that? (Wait a minute)
BG: Мислиш, че като хитруваш, го получаваш ей така? (Чакай малко)

EN: Minding my business, I was doing my dance
BG: Гледам си работата, аз си върша танц

EN: Got my attention, so I gave him a chance (Wait a minute)
BG: Привлече вниманието ми, така че аз му дадох шанс (чакай малко)

EN: Did I mention he was buyin' the bar?(yes you did)
BG: Споменах ли, той е входна такса'на бара? (Да си направил)

EN: Gave him my number, he was trying so hard (Wait a minute)
BG: Дадох му номера си, той се опитва толкова трудно (чакай малко)

EN: Bought me some things I didn't want, didn't need
BG: Купиха ми някои неща, аз не искам, не е необходимо

EN: Dropped down his jeans like I'm supposed to drop to my knees (Wait a minute)
BG: Смъкна си джинсите сякаш съм очаквала да падам на колене (чакай малко)

EN: He been blowing up my phone like he know me
BG: Важничи ми по телефона, като той ме уведомите

EN: Been leaving messages "You know what you owe me" (Wait a minute)
BG: Оставя съобщения'Знаеш какво ми дължиш" (чакай малко)

EN: Girl, why you do me like that?
BG: Момиче, защо се държиш така с мен?

EN: You take all my money
BG: Взе ми всичките пари

EN: Can't even call a playa back (Wait a minute)
BG: Вече не мога дори да се наричам вече Playa (чакай малко)

EN: Boy, why you trippin' like that?
BG: Момче, защо Trippin 'така?

EN: You think 'cause you tricking you get it just like that? (Wait a minute)
BG: Мислиш, че като хитруваш, го получаваш ей така? (Чакай малко)

EN: Girl, why you do me like that?
BG: Момиче, защо се държиш така с мен?

EN: You take all my money
BG: Взе ми всичките пари

EN: Can't even call a playa back (Wait a minute)
BG: Вече не мога дори да се наричам вече Playa (чакай малко)

EN: Boy, why you trippin' like that?
BG: Момче, защо Trippin 'така?

EN: You think 'cause you tricking you get it just like that? (Wait a minute)
BG: Мислиш, че като хитруваш, го получаваш ей така? (Чакай малко)

EN: What is your problem daddy?
BG: Какъв ти е проблема татко?

EN: So your roll
BG: Така че, ваш ред

EN: Who you think you jiving?
BG: Кой мислите, че сте jiving?

EN: You're disturbing my flow (Wait a minute)
BG: Ти си ми смущаващи поток (чакай малко)

EN: Why you be buggin'
BG: Защо да се тормозене'

EN: Like I'm some kind of ho?
BG: Като че ли съм някаква курва?

EN: Got no more questions now I want you to go
BG: Нямам повече въпроси, сега искам да отидеш

EN: So break (Break)
BG: Така че, почивка (Break)

EN: Hey, let me talk to you for a minute
BG: Хей, нека да поговорим за минута

EN: Shut up...shut up
BG: Млъквай ... затвори

EN: I love the way you strut
BG: Обичам начина, по който ходиш

EN: Girl, you already know
BG: Момиче, вече знаете

EN: But, I'm feeling like you don't want me
BG: Но, аз чувствам, че ти не ме искат

EN: You just after my dough
BG: Просто като по мое тесто

EN: Baby, please, I'm fine
BG: Бейби, моля, аз съм добре

EN: I'm not one of these ho's
BG: Аз не съм един от тези хо е

EN: Chasing dreams and diamond rings
BG: Преследвам мечти и диамантени пръстени

EN: So don't call me no mo'
BG: Така че не ми се обади не Mo '

EN: (Wait a minute)
BG: (Чакай малко)

EN: Girl, why you do me like that?
BG: Момиче, защо се държиш така с мен?

EN: You take all my money
BG: Взе ми всичките пари

EN: Can't even call a playa back (Wait a minute)
BG: Вече не мога дори да се наричам вече Playa (чакай малко)

EN: Boy, why you trippin' like that?
BG: Момче, защо Trippin 'така?

EN: You think 'cause you tricking you get it just like that? (Wait a minute)
BG: Мислиш, че като хитруваш, го получаваш ей така? (Чакай малко)

EN: Girl, why you do me like that?
BG: Момиче, защо се държиш така с мен?

EN: You take all my money
BG: Взе ми всичките пари

EN: Can't even call a playa back (Wait a minute)
BG: Вече не мога дори да се наричам вече Playa (чакай малко)

EN: Boy, why you trippin' like that?
BG: Момче, защо Trippin 'така?

EN: You think 'cause you tricking you get it just like that? (Wait a minute)
BG: Мислиш, че като хитруваш, го получаваш ей така? (Чакай малко)

EN: See, I don't want your money
BG: Вижте, аз не искам вашите пари

EN: Yeah, I seen you rolling up here
BG: Да, виждам те до тук

EN: In your cadillac
BG: Във вашия Cadillac

EN: But, I don't need all that
BG: Но, аз не се нуждаят от всичко, което

EN: It is a nice color though
BG: Това е хубав цвят

EN: (Wait a minute)
BG: (Чакай малко)

EN: What they call you, Mr. Tin-man or something?
BG: Как те наричат, г-н Тин-или нещо подобно?

EN: See, I don't want your cars
BG: Вижте, аз не искам твоите коли

EN: I don't want your jewelry
BG: Аз не искам вашите бижута

EN: You can't buy this
BG: Вие не можете да закупите този

EN: So you can keep that
BG: Така че можете да поддържате, че

EN: Wait a minute...
BG: Чакай малко ...

EN: Uh yeah, you can give me that back
BG: Ами да, може да ми даде, че обратно