Artist: 
Search: 
Pussycat Dolls - Tainted Love lyrics (Bulgarian translation). | Sometimes I feel I've got to 
, Run away 
, I've got to 
, get away 
, From the pain 
, You drive...
03:24
video played 11,532 times
added 8 years ago
Reddit

Pussycat Dolls - Tainted Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Sometimes I feel I've got to
BG: Понякога се чувствам, аз трябва да

EN: Run away
BG: Бягай

EN: I've got to
BG: Аз трябва да

EN: get away
BG: се размине

EN: From the pain
BG: От болката

EN: You drive into the heart of me
BG: Шофира в сърцето на мен

EN: The love we share
BG: Споделяме любов

EN: Seems to go nowhere
BG: Изглежда да отида никъде

EN: And I've lost my light
BG: И аз загубих моята светлина

EN: For I toss and turn
BG: Аз мятам и въртя

EN: I can't sleep at night
BG: Аз не мога да спя през нощта

EN: Once I ran to you (I ran)
BG: След като аз се завтече към вас (аз p.t. от run)

EN: Now I run from you
BG: Сега пускам от вас

EN: This tainted love you've given
BG: Този опетнена любов, които сте дали

EN: Give you all a girl could give you
BG: Ви даде всички едно момиче може да ви даде

EN: Take my tears
BG: Вземете сълзите ми

EN: And thats not nearly all
BG: И това не е почти всичко

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Now I know I've got to
BG: Сега знам, че аз трябва да

EN: run away
BG: Бягай

EN: I've got to
BG: Аз трябва да

EN: get away
BG: се размине

EN: You don't really want anymore from me
BG: Вие наистина не искам вече от мен

EN: To make things right
BG: За да направим нещата право

EN: You need someone to hold you tight
BG: Имате нужда от някой да те прегръщам

EN: And you think love is to pray
BG: И мислите, любовта е да се молим

EN: But I'm sorry I don't pray that way
BG: Но аз съм съжалявам, аз не се молим по този начин

EN: Once I ran to you (I ran)
BG: След като аз се завтече към вас (аз p.t. от run)

EN: Now I run from you
BG: Сега пускам от вас

EN: This tainted love you've given
BG: Този опетнена любов, които сте дали

EN: Give you all a girl could give you
BG: Ви даде всички едно момиче може да ви даде

EN: Take my tears
BG: Вземете сълзите ми

EN: And thats not nearly all
BG: И това не е почти всичко

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Don't touch me please
BG: Не ме докосвай моля

EN: I cannot stand the way you tease
BG: Аз не мога да понасям начина, по който ви дразни

EN: I love you though you hurt me so
BG: Аз ви обичам, че ме боли така

EN: But I'm going to pack my things and go
BG: Но аз отивам да опаковат нещата си и отиде

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Baby, baby (baby baby)
BG: Baby, baby (baby baby)

EN: Baby, don't leave me
BG: Бебе, не ме оставяй

EN: Ooh, please don't leave me (baby baby)
BG: Ох моля не ме оставяй (бебе бебе)

EN: All by myself (baby baby oooh baby )
BG: Всичко от себе си (baby baby Ооо бебе)

EN: I've got this burning (baby baby)
BG: Аз имам този записващ (бебе бебе)

EN: Yearning, yearning
BG: Копнеж, копнеж

EN: Feeling inside me
BG: Усещане вътре в мен

EN: Ooh, deep inside me (baby baby)
BG: О, дълбоко вътре в мен (бебе бебе)

EN: And it hurts so bad(baby baby ohh baby baby)
BG: И го боли толкова лошо (бебебебе о бебе бебето)

EN: You came into my heart (baby baby)
BG: Ти влезе в сърцето ми (бебе бебе)

EN: So tenderly
BG: Така нежно

EN: With a burning love (baby baby)
BG: С любов (бебе бебе)

EN: That stings like a bee (baby baby ooh baby baby)
BG: Че ужилване като пчела (baby baby Ооо бебе бебе)

EN: And now that I surrender (baby)
BG: И сега, че аз се предадат (бебе)

EN: So helplessly
BG: Така безпомощно

EN: You will not want to leave (baby baby)
BG: Вие няма да искате да оставите (бебе бебе)

EN: Ooh, you want to leave me (baby baby ooh baby baby)
BG: Ох вие искате да оставите ми (бебе бебе о бебе бебе)

EN: Baby, baby
BG: Бебе, бебе

EN: Where did our love go?
BG: Къде отиде любовта ни?

EN: Ooh don't you want me?
BG: Ох не искате мен?

EN: Don't you want me no more?
BG: Не искам повече?