Artist: 
Search: 
Pussycat Dolls - Stickwitu lyrics (Bulgarian translation). | I don't wanna go another day,
, So I'm telling you exactly what is on my mind.
, Seems like...
03:26
video played 3,692 times
added 8 years ago
Reddit

Pussycat Dolls - Stickwitu (Bulgarian translation) lyrics

EN: I don't wanna go another day,
BG: Аз не искам да отида още един ден,

EN: So I'm telling you exactly what is on my mind.
BG: Така че аз съм ви казва точно това, което е в ума ми.

EN: Seems like everybody's breaking up
BG: Изглежда като на всеки разпада

EN: Throwing their love away,
BG: Хвърляне на любовта си

EN: But I know I got a good thing right here
BG: Но знам, че аз имам добър нещо тук

EN: That's why I say (Hey)
BG: Ето защо аз казвам (хей)

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Nobody gonna love me better
BG: Никой не ще да ме обичаш по-добре

EN: I must stick with you forever.
BG: Аз трябва да остана с теб завинаги.

EN: Nobody gonna take me higher
BG: Никой не ще да ме вземат по-високи

EN: I must stick with you.
BG: Аз трябва да се държим с вас.

EN: You know how to appreciate me
BG: Знаеш ли как да ме ценят

EN: I must stick with you, my baby.
BG: Трябва да остана с теб, моето бебе.

EN: Nobody ever made me feel this way
BG: Никой не някога прави ме да се чувствам по този начин

EN: I must stick with you.
BG: Аз трябва да се държим с вас.

EN: I don't wanna go another day
BG: Аз не искам да отиде още един ден

EN: So I'm telling you exactly what is on my mind.
BG: Така че аз съм ви казва точно това, което е в ума ми.

EN: See the way we ride in our private lives,
BG: Вижте начина, по който ние се вози в нашия личен живот,

EN: Ain't nobody getting in between.
BG: Не никой не получава между.

EN: I want you to know that you're the only one for me (one for me)
BG: Искам да знаеш, че ти си единствена за мен (една за мен)

EN: And I say
BG: И аз казвам

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: And now
BG: И сега

EN: Ain't nothing else I can need (nothing else I can need)
BG: Не е нищо друго да искам (нищо друго може да се наложи)

EN: And now
BG: И сега

EN: I'm singing 'cause you're so, so into me.
BG: Аз съм пеене, защото ти си така, че в мен.

EN: I got you,
BG: Аз имам теб,

EN: We'll be making love endlessly.
BG: Ние ще се направи обичам безкрайно.

EN: I'm with you (baby, I'm with you)
BG: Аз съм с вас (бебе, аз съм с вас)

EN: Baby, you're with me (Baby, you're with me)
BG: Скъпи, ти си с мен (бебе, вие сте с мен)

EN: So don't you worry about
BG: Така че не се притеснявай за

EN: People hanging around,
BG: Хората навърта наоколо,

EN: They ain't bringing us down.
BG: Те не ни снижаването.

EN: I know you and you know me
BG: Знам, че и ти ме познаваш

EN: And that's all that counts.
BG: И това е всичко, което си струва.

EN: So don't you worry about
BG: Така че не се притеснявай за

EN: People hanging around,
BG: Хората навърта наоколо,

EN: They ain't bringing us down.
BG: Те не ни снижаването.

EN: I know you and you know me
BG: Знам, че и ти ме познаваш

EN: And that's why I say
BG: И Ето защо аз казвам

EN: [Chorus x2]
BG: [Припев x 2]