Artist: 
Search: 
Pussycat Dolls - Don't Cha (feat. Busta Rhymes) lyrics (Bulgarian translation). | [Busta Rhymes]
, OK (ahh)
, Yeah (ahh)
, Oh, we about to get it just a lil hot and sweaty in this...
04:32
video played 693 times
added 6 years ago
Reddit

Pussycat Dolls - Don't Cha (feat. Busta Rhymes) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Busta Rhymes]
BG: [Домузчиев]

EN: OK (ahh)
BG: ОК (ААА)

EN: Yeah (ahh)
BG: да (ААА)

EN: Oh, we about to get it just a lil hot and sweaty in this mu'fucka (oh, baby)
BG: О ние предстои да го получи само Лил, горещи и потни в този mu'fucka (о, скъпа)

EN: Ladies let's go (uhh)
BG: Дами, хайде (ох)

EN: Soldiers let's go (dolls)
BG: Войниците да тръгнем (кукли)

EN: Let me talk to y'all and just you know
BG: Нека да говоря с y'all и само вие знаете

EN: Give you a little situation... listen (fellas)
BG: Ще ви даде малко ситуация... Слушай (момчета)

EN: [Buster Rhymes]
BG: [Бъстър рими]

EN: Pussycat Dolls
BG: Маца кукли

EN: Ya see this shit get hot
BG: Ще се видим тези неща се горещо

EN: Everytime I come through when I step up in the spot (are you ready)
BG: Всичко дойда през когато аз стъпка в място (сте ти готов)

EN: Make the place sizzle like a summertime cookout
BG: Направи място цвърчи като лятото Барбекю

EN: Prowl for the best chick
BG: Дебна за най-добрите мацка

EN: Yes I'm on the lookout (let's dance)
BG: Да съм нащрек (нека dance)

EN: Slow banging shorty like a belly dancer with it
BG: Бавно чука шорти като танцьор корема с него

EN: Smell good, pretty skin, so gangsta with it (oh, baby)
BG: Мирише добър, красива кожа, така gangsta с него (о, скъпа)

EN: No tricks only diamonds under my sleeve
BG: Няма трикове само диаманти по ръкава ми

EN: Gimme the number
BG: Дай ми номера

EN: But make sure you call before you leave
BG: Но се уверете, че ти се обадя преди да си тръгнеш

EN: [Pussycat Dolls]
BG: [Маца кукли]

EN: I know you like me (I know you like me)
BG: Знам, че като мен (знам, че като мен)

EN: I know you do (I know you do)
BG: Аз ви познавам (аз знам правите)

EN: That's why whenever I come around
BG: Ето защо, когато си дойде

EN: She's all over you (she's all over you)
BG: Тя е над вас (тя е над вас)

EN: I know you want it (I know you want it)
BG: Знам, че го искате (знам, че го искате)

EN: It's easy to see (it's easy to see)
BG: Лесно е да видите (това е лесно да се види)

EN: And in the back of your mind
BG: И в ума си

EN: I know you should be on with me (babe)
BG: Знам, че ви трябва да бъде с мен (бебе)

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Don't cha wish your girlfriend was hot like me?
BG: Не ча иска приятелката си е горещо като мен?

EN: Don't cha wish your girlfriend was a freak like me?
BG: Не ча иска приятелката си е изрод като мен?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha wish your girlfriend was raw like me?
BG: Не ча иска приятелката си е сурово като мен?

EN: Don't cha wish your girlfriend was fun like me?
BG: Не ча иска приятелката си е забавно като мен?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Fight the feeling (fight the feeling)
BG: Борба с усещането (борбата усещането)

EN: Leave it alone (leave it alone)
BG: Го остави на мира (остави го на мира)

EN: 'Cause if it ain't love
BG: Защото ако гоне е любов

EN: It just ain't enough to leave my happy home (my happy home)
BG: Тя просто не е достатъчно, за да напусне дома си щастлив (my щастлив дом)

EN: Let's keep it friendly (let's keep it friendly)
BG: Нека да я държи приятелски (нека да я държи приятелски)

EN: You have to play fair (you have to play fair)
BG: Вие трябва да играе честно (вие трябва да играе честно)

EN: See I don't care
BG: Виж, не ми пука

EN: But I know she ain't gonna wanna share
BG: Но знам, че тя няма да искате да споделите

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Don't cha wish your girlfriend was hot like me?
BG: Не ча иска приятелката си е горещо като мен?

EN: Don't cha wish your girlfriend was a freak like me?
BG: Не ча иска приятелката си е изрод като мен?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha wish your girlfriend was raw like me?
BG: Не ча иска приятелката си е сурово като мен?

EN: Don't cha wish your girlfriend was fun like me?
BG: Не ча иска приятелката си е забавно като мен?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: [Busta Rhymes]
BG: [Домузчиев]

EN: OK, I see how it's goin' down (ahh, don't cha)
BG: Добре, виждам как тя е отива надолу (ААА, не ча)

EN: Seems like shorty wanna little menage pop off or something (let's go)
BG: Изглежда като шорти искам да гърмя малко домакинство или нещо такова (Хайде)

EN: Well let me get straight to it
BG: Ами нека се направо към него

EN: Every broad wan watch a nigga when I come through it
BG: Всеки Броуд wan гледате един негър, когато дойда през него

EN: It's the god almighty, looking all brand new
BG: Това е Всемогъщи Боже, гледам всички чисто нови

EN: If shorty wanna jump in my ass then vanquish
BG: Ако шорти искам да скочи в задника ми тогава подчинявам

EN: Looking at me all like she really wanna do it
BG: Всички ме гледаха, като тя наистина искам да го направя

EN: Tryna put it on me till my balls black an blueish
BG: Tryna го постави на мен докато ми топки черно синкава

EN: Ya wanna play wit ah playa girl then play on
BG: Я. искате да играет ах Плая момиче след това играе на

EN: Strip out the Chanel
BG: Ивица, Шанел

EN: And leave the lingerie on
BG: И оставете бельо

EN: Watch me and I'mma watch you at the same time
BG: Гледат ме и I'mma ви гледат в същото време

EN: Looking at ya wan break my back
BG: Търси в теб wan прекъсне гърба ми

EN: You're the very reason why I keep a pack ah the Magnum
BG: Вие сте самата причина защо продължавам пакет ах Magnum

EN: An wit the wagon hit chu in the back of tha magnum
BG: Остроумие вагон хит чу в задната част на tha magnum

EN: For the record, don't think it was something you did
BG: За протокола не мисля, че това е нещо, което е

EN: Shorty all on me cause it's hard to resist the kid
BG: Шорти всички ме прави така, че е трудно да се устои на дете

EN: I got a idea that's dope for y'all
BG: Аз имам една идея, че е дрога за y'all

EN: As y'all could get so I could hit the both of y'all
BG: Като y'all да получа така че може да удари на дветеY'all

EN: [Pussycat Dolls]
BG: [Маца кукли]

EN: I know she loves you (I know she loves you)
BG: Знам, че тя обича (знам, че тя обича)

EN: I understand (I understand)
BG: Аз разбирам (разбирам)

EN: I'd probably be just as crazy about you
BG: Аз вероятно ще бъде точно като луд за теб

EN: If you were my own man
BG: Ако сте били моя мъж

EN: Maybe next lifetime (maybe next lifetime)
BG: Може би следващия живот (може би следващия живот)

EN: Possibly (possibly)
BG: Евентуално (евентуално)

EN: Until then old friend
BG: До тогава стар приятел

EN: Your secret is safe with me
BG: Вашата тайна е безопасно с мен

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Don't cha wish your girlfriend was hot like me?
BG: Не ча иска приятелката си е горещо като мен?

EN: Don't cha wish your girlfriend was a freak like me?
BG: Не ча иска приятелката си е изрод като мен?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha wish your girlfriend was raw like me?
BG: Не ча иска приятелката си е сурово като мен?

EN: Don't cha wish your girlfriend was fun like me?
BG: Не ча иска приятелката си е забавно като мен?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?

EN: Don't cha?
BG: Не ча?