Artist: 
Search: 
Pussycat Dolls - Beep (feat. Will.I.Am) lyrics (Bulgarian translation). | Ha, ha-ha, ha-ha
, Ha, ha-ha, ha
, Ha-ha, ha-ha, ha-ha
, Ha, ha-ha, ha
, 
, [Will.I.Am]
, It's funny...
04:08
video played 5,204 times
added 8 years ago
Reddit

Pussycat Dolls - Beep (feat. Will.I.Am) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ha, ha-ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха, ха-ха

EN: Ha, ha-ha, ha
BG: Ха, ха-ха, ха

EN: Ha-ha, ha-ha, ha-ha
BG: Ха-ха, ха-ха, ха-ха

EN: Ha, ha-ha, ha
BG: Ха, ха-ха, ха

EN: [Will.I.Am]
BG: [Will.I.Am]

EN: It's funny how a man only thinks about the...
BG: Това е смешно как един човек, само мисли за ...

EN: You got a real big heart, but I'm looking at your...
BG: Имаш ли истински голямо сърце, но аз гледам си ...

EN: You got real big brains, but I'm looking at your...
BG: Имаш наистина големи мозъци, но аз гледам си ...

EN: Girl, there ain't no pain in me looking at your...
BG: Момиче, няма никаква болка в мен гледа в ...

EN: [PCD]
BG: [ПКР]

EN: I don't give a...
BG: Не ми a. ..

EN: Keep looking at my...
BG: Продължавай да търсиш в моята ...

EN: 'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
BG: Защото не искам да кажа нещо, ако търсите в моята ...

EN: I'm a do my thang while you're playing with your...
BG: Аз съм си върша Thang докато си играе с ...

EN: Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха

EN: Every boy's the same
BG: Всяко момче е една и съща

EN: Since up in the seventh grade
BG: Тъй като в седми клас

EN: They been trying to get with me
BG: Те се опитват да се с мен

EN: Trying to (Ha, ha-ha, ha, ha-ha)
BG: Опитвате се да (ха, ха-ха, ха, ха-ха)

EN: They always got a plan
BG: Те винаги има планове

EN: To be my one and only man
BG: За да бъде моят единствен човек

EN: Want to hold me with their hands
BG: Искаш да ме държи в ръцете си

EN: Want to (Ha, ha-ha, ha, ha-ha)
BG: Искате ли да (ха, ха-ха, ха, ха-ха)

EN: I keep turning them down
BG: Държа ги да намалите

EN: But, they always come around
BG: Но те винаги са около

EN: Asking me to go around
BG: иска от мен да обикалят

EN: That's not the way it's going down
BG: Това не е начина, по който става определянето

EN: 'Cause they only want
BG: Защото те искат само

EN: Only want my ha, ha-ha
BG: Само искам моите ха, ха-ха

EN: Ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха

EN: Only want what they want
BG: Само искам това, което искат

EN: But, na, ah-ah
BG: Но, Na, ах-ах

EN: Na, ah-ah
BG: Na, ах-ах

EN: [Will.I.Am]
BG: [Will.I.Am]

EN: It's funny how a man only thinks about the...
BG: Това е смешно как един човек, само мисли за ...

EN: You got a real big heart, but I'm looking at your...
BG: Имаш ли истински голямо сърце, но аз гледам си ...

EN: You got real big brains, but I'm looking at your...
BG: Имаш наистина големи мозъци, но аз гледам си ...

EN: Girl, there ain't no pain in me looking at your...
BG: Момиче, няма никаква болка в мен гледа в ...

EN: [PCD]
BG: [ПКР]

EN: I don't give a...
BG: Не ми a. ..

EN: Keep looking at my...
BG: Продължавай да търсиш в моята ...

EN: 'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
BG: Защото не искам да кажа нещо, ако търсите в моята ...

EN: I'm a do my thang while you're playing with your...
BG: Аз съм си върша Thang докато си играе с ...

EN: Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха

EN: Do you know that no
BG: Знаете ли, че не

EN: Don't mean yes, it means no
BG: Да не кажа да, това означава, че няма

EN: So just hold up, wait a minute
BG: Така че просто държат, чакайте малко

EN: Let me put my two cents in it
BG: Нека да си сложа два цента в него

EN: One, just be patient
BG: Едно, просто бъдете търпеливи

EN: Don't be rushing
BG: Не се бързам

EN: Like you're anxious
BG: Както сте загрижен

EN: And two, you're just too aggressive
BG: И второ, вие сте прекалено агресивни

EN: Tryin' to get your (Ahh)
BG: Опитвате се да получите (Ааа)

EN: Do you know that I know?
BG: Знаете ли, че аз знам?

EN: And I don't want to go there
BG: И аз не искам да отида там

EN: Only want
BG: Само искам

EN: Only want my ha, ha-ha
BG: Само искам моите ха, ха-ха

EN: Ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха

EN: Only want what they want
BG: Само искам това, което искат

EN: But, na, ah-ah
BG: Но, Na, ах-ах

EN: Na, ah-ah
BG: Na, ах-ах

EN: [Will.I.Am]
BG: [Will.I.Am]

EN: It's funny how a man only thinks about the...
BG: Това е смешно как един човек, само мисли за ...

EN: You got a real big heart, but I'm looking at your...
BG: Имаш ли истински голямо сърце, но аз гледам си ...

EN: You got real big brains, but I'm looking at your...
BG: Имаш наистина големи мозъци, но аз гледам си ...

EN: Girl, there ain't no pain in me looking at your...
BG: Момиче, няма никаква болка в мен гледа в ...

EN: [PCD]
BG: [ПКР]

EN: I don't give a...
BG: Не ми a. ..

EN: Keep looking at my...
BG: Продължавай да търсиш в моята ...

EN: 'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
BG: Защото не искам да кажа нещо, ако търсите в моята ...

EN: I'm a do my thang while you're playing with your...
BG: Аз съм си върша Thang докато си играе с ...

EN: Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха

EN: [Will.I.Am]
BG: [Will.I.Am]

EN: Boomp-boomp, Omp-omp
BG: Boomp-boomp, OMP-OMP

EN: Boomp, boomp-boomp
BG: Boomp, boomp-boomp

EN: Boomp-boomp, Omp-omp
BG: Boomp-boomp, OMP-OMP

EN: Boomp, boomp-boomp
BG: Boomp, boomp-boomp

EN: [Repeated]
BG: [Многократно]

EN: [PCD]
BG: [ПКР]

EN: Ooh, you've got it bad I can tell
BG: О, имаш лош мога да кажа

EN: You want it bad, but oh well
BG: Вие го искате лошо, но ох добре

EN: Dude, what you got for me
BG: Пич, това, което имаш за мен

EN: Is something I
BG: Има нещо, което

EN: Something I don't need
BG: Нещо, което не е необходимо

EN: Hey!
BG: Хей!

EN: [Will.I.Am]
BG: [Will.I.Am]

EN: It's funny how a man only thinks about the...
BG: Това е смешно как един човек, само мисли за ...

EN: You got a real big heart, but I'm looking at your...
BG: Имаш ли истински голямо сърце, но аз гледам си ...

EN: You got real big brains, but I'm looking at your...
BG: Имаш наистина големи мозъци, но аз гледам си ...

EN: Girl, there ain't no pain in me looking at your...
BG: Момиче, няма никаква болка в мен гледа в ...

EN: [PCD]
BG: [ПКР]

EN: I don't give a...
BG: Не ми a. ..

EN: Keep looking at my...
BG: Продължавай да търсиш в моята ...

EN: 'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
BG: Защото не искам да кажа нещо, ако търсите в моята ...

EN: I'm a do my thang while you're playing with your...
BG: Аз съм си върша Thang докато си играе с ...

EN: Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха

EN: [Will.I.Am]
BG: [Will.I.Am]

EN: It's funny how a man only thinks about the...
BG: Това е смешно как един човек, само мисли за ...

EN: You got a real big heart, but I'm looking at your...
BG: Имаш ли истински голямо сърце, но аз гледам си ...

EN: You got real big brains, but I'm looking at your...
BG: Имаш наистина големи мозъци, но аз гледам си ...

EN: Girl, there ain't no pain in me looking at your...
BG: Момиче, няма никаква болка в мен гледа в ...

EN: [PCD]
BG: [ПКР]

EN: I don't give a...
BG: Не ми a. ..

EN: Keep looking at my...
BG: Продължавай да търсиш в моята ...

EN: 'Cause it don't mean a thing if you're looking at my...
BG: Защото не искам да кажа нещо, ако търсите в моята ...

EN: I'm a do my thang while you're playing with your...
BG: Аз съм си върша Thang докато си играе с ...

EN: Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
BG: Ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха