Artist: 
Search: 
Reddit

Psalteria - Los Set Gotxs lyrics

Ave Maria, gracia plena
Dominus tecum, Virgo serena.

Lot set goyts recomptarem
Et devotament xantant
Humilment saludarem
La dolca verge Maria.

Ave Maria, gracia plena
Dominus tecum, Virgo serena.

Verge: fos anans del part
Pura, e sens falliment
En b part, e prés lo part
Sens negun corrumpiment:
Lo Fui de Deus, Verge pia
De vos nasque verament.
Ave Maria, gracia plena,
Dominus tecum, Virgo serena

Verge: tres reys d’Orient
Cavalcant amb gran corage
Al l’estrella precedent
Vengren ab vostre bitage
Offerint vos de gradatge
Aur et mirre et encenç.
Ave Maria, gracia plena,
Dominus tecum, Virgo serena

Verge: stant dolorosa
Per la mort del Fill molt car
Romangués tota joyosa
Can lo vis resuscitar
A vos, mare piadosa,
Primer se volch demostrar.
Ave Maria, gracia plena,
Dominos tecum, Virgo serena


Verge: lo quint abegrage
Que’n agues del Fill molt car
Estant al Munt d’Olivatge
Ai cell l’on vehes puyar
On haurem tots alegratge
Si per nos vos plau pregar.
Ave Maria, gracia plena,
Dominus tecum, Virgo serena


Verge: quan foren complitz
Lot dies de Pentacosta,
Ab vOs eren aunits
Lot apôstols et decosta,
Sobre tots, sens nuylla costa,
Devalla l’spirit Sant.
Ave Maria, gracia pleut,
Dominus tecum, Virgo serena


Verge: ‘l derrer abegratge
Que’n agues on quest mon,
Vostre Fill ab gran coratge
Vos muntâ ai cel pregon,
On sots cota temps coronada,
Regina perpetual.
Ave Maria, gracia plena,
Dominus tecum, Virgo serena


Tots donques nos esforcem,
En quotta present vida,
Que peccats foragitem
de nostr’anima mesquina,
E vos, dolçe Verge pis,
Vuyllats-nos-ho empetrar.
Ave Maria, gracia plena,
Dominus tecum, Virgo serena