Artist: 
Search: 
Reddit

Psalmen Voor Nu - Geweldige Kracht (Psalm 93) lyrics

De HEER is koning,
bekleed met het hoogste gezag.
De HEER gaat gekleed in geweldige kracht,
geweldige kracht.

De aarde staat nu
stabiel en uw zetel staat vast,
vanaf het begin al. Voor eeuwig bent u.
Voor eeuwig bent u.

De vloed komt op, HEER,
de vloed komt al bulderend op,
de vloed stoot zijn golven onstuimig vooruit.

Hoe machtig water,
het razende water kan zijn,
veel machtiger, HEER in de hemel, bent u.

Uw eigen woorden
zijn werkelijk waar. En uw huis
staat altijd de stralen van heiligheid, HEER,
uw heiligheid, HEER.