Artist: 
Search: 
Protest The Hero - Palms Read lyrics (Bulgarian translation). | As afraid as always
, Evolution comes crawling from the sea
, Alive with the urgency
, Like suicide...
04:24
video played 496 times
added 8 years ago
Reddit

Protest The Hero - Palms Read (Bulgarian translation) lyrics

EN: As afraid as always
BG: Като страх като винаги

EN: Evolution comes crawling from the sea
BG: Еволюцията идва пълзи от морето

EN: Alive with the urgency
BG: Жив със спешност

EN: Like suicide x2
BG: Като самоубийство x 2

EN: Convinced the grass is greener
BG: Убеден тревата е зелена

EN: on dry earth.
BG: на суха земя.

EN: ?????
BG: ?????

EN: ?????
BG: ?????

EN: Sneaking through the lecture hall
BG: Подъл чрез лекционна зала

EN: They crawl across the island.
BG: Те пълзят из острова.

EN: Thrown away
BG: Изхвърля

EN: ????? muddied water
BG: ????? muddied вода

EN: Throw ?????
BG: Хвърли???

EN: ?????
BG: ?????

EN: All the young people
BG: Всички млади хора

EN: Took a Leap of no faith
BG: Взехме скок на вяра

EN: In a river bend that drowns them all
BG: В един завой на река, която удавя всички тях

EN: as much as ?????
BG: колкото е???

EN: ?????
BG: ?????

EN: ????? against the ?????
BG: ????? срещу???

EN: ?????
BG: ?????

EN: ?????
BG: ?????

EN: Understand that only dying is this colossal
BG: Разберете, че само Приятелят е този колосален

EN: Creations yet escape
BG: Творения още бягство

EN: To find the perfect equilibrium
BG: Да намерят идеалното равновесие

EN: Like fossils
BG: Като фосили

EN: All the young people
BG: Всички млади хора

EN: took a leap of no faith WOAH!
BG: взехме скок на вяра WOAH!

EN: All the young cowards
BG: Всички млади страхливци

EN: Acting out
BG: Отреагиране

EN: All the young cowards
BG: Всички млади страхливци

EN: Acting out, for the brave
BG: Отреагиране, за смели

EN: Forever held in the water
BG: Завинаги, проведена във водата

EN: Of their indifference ?????
BG: От безразличието им???

EN: For a million years
BG: За един милион години

EN: Raise your glass
BG: Вдигнете стъкло

EN: We will never answer
BG: Ние никога не ще отговори

EN: Where we came from
BG: Къде сме дошли

EN: For a million years
BG: За един милион години

EN: Raise your glass in a cheers
BG: Вдигнете стъкло в Наздраве

EN: We will never answer
BG: Ние никога не ще отговори

EN: Where we came from, only how we got here
BG: Където сме дошли, само как стигнахме дотук

EN: For a million years
BG: За един милион години

EN: Raise your glass
BG: Вдигнете стъкло

EN: We will never answer
BG: Ние никога не ще отговори

EN: Where we came from
BG: Къде сме дошли

EN: For a million years
BG: За един милион години

EN: Raise your glass
BG: Вдигнете стъкло

EN: Only how we got here.
BG: Само, как стигнахме дотук.

EN: Two minutes, and then the lads are in for a suprise!
BG: Две минути а след това момчетата са в за изненада!