Artist: 
Search: 
Prince - Batdance lyrics (Bulgarian translation). | "Oh, I got a live one here!"
, 
, Get the funk up!
, BATMAN
, Get the funk up!
, BATMAN
, Get the...
06:47
video played 367,362 times
added 6 years ago
by Hydroo
Reddit

Prince - Batdance (Bulgarian translation) lyrics

EN: "Oh, I got a live one here!"
BG: "О, аз имам живея тук!"

EN: Get the funk up!
BG: Вземете фънк!

EN: BATMAN
BG: БАТМАН

EN: Get the funk up!
BG: получите фънк!

EN: BATMAN
BG: БАТМАН

EN: Get the funk up!
BG: получите фънк!

EN: "Go, go, go with a smile!"
BG: "Отивам, отивам, отидете с усмивка!"

EN: BATDANCE
BG: BATDANCE

EN: Do it
BG: правя това

EN: Keep bustin'
BG: държа балнеолечение

EN: ["do it" repeated in the background]
BG: ["направи" повтаря във фонов режим]

EN: I've seen the future and it will be
BG: аз съм виждал бъдещето и това ще бъде

EN: I've seen the future and it will be
BG: аз съм виждал бъдещето и това ще бъде

EN: BATMAN, BATMAN
BG: БАТМАН, БАТМАН

EN: I've seen the future and it will be
BG: аз съм виждал бъдещето и това ще бъде

EN: BATMAN (house, do it, house)
BG: БАТМАН (къща, да го направи, къща)

EN: "And where, and where, is the Batman?"
BG: "И където и където, е Батман?"

EN: Do it, do it
BG: Го направи, го

EN: let's do it, let's do it
BG: направи нека го направи, нека направи го

EN: Do it, do it, do it, do it
BG: го направя, да го направи, го направи, го

EN: "Stop the press"
BG: направи "Стоп пресата"

EN: "Stop the press, who is that?"
BG: "спрете пресата, кой е този?"

EN: "Vicky Vale", "Vicky Vale"
BG: "Вики Вейл", "Вики Вейл"

EN: "I like"
BG: "Обичам"

EN: Batman, Batman, Batman
BG: Батман, Батман, Батман

EN: "Oh - that's nice"
BG: "О - това е хубаво"

EN: "Hi, Bruce Wayne"
BG: "Здравей, Брус Уейн"

EN: "I've tried to avoid all this, but I can't"
BG: "аз се опитах да се избегне всичко това, но аз не мога"

EN: "I just gotta know... are we gonna try 2 love each other?"
BG: "Аз просто трябва да знам..., ние ще се опитаме 2 любов са взаимно?"

EN: "Stop the press - who is that?"
BG: "Stop Прес - кой е това?"

EN: "Vicky Vale"
BG: "Вики Вейл"

EN: "She's great, isn't she?"
BG: "Тя е страхотно, не е тя?"

EN: Ooh yeah, ooh yeah
BG: О да, о да

EN: I wanna bust that body
BG: искам да бюст, това тяло

EN: Ooh yeah, ooh yeah
BG: ох, да, о да

EN: I wanna bust that body right
BG: искам да бюст това тяло право

EN: "I'd like 2"
BG: "Бих искал 2"

EN: Ooh yeah, ooh yeah
BG: ох, да, о да

EN: "But he's out there right now"
BG: ", но той е там в момента"

EN: I wanna bust that body
BG: искам да бюст че тялото

EN: Ooh yeah, ooh yeah 2 night
BG: ох, да, о да 2 нощ

EN: "Well, miss Vale"
BG: "Ами, Мис Vale"

EN: "Ever dance with the devil in the pale moon light?"
BG: "някога танцува с дявола в бледо лунна светлина?"

EN: "I always ask that of all my prey"
BG: "Аз винаги питам, че всички ми плячка"

EN: "I just like the sound of it"
BG: "просто обичам звука на it"

EN: (screams)
BG: (screams)

EN: "I've got 2 go 2 work"
BG: "аз имам 2 отивам 2 работа"

EN: Batman
BG: Батман

EN: "I've got 2 go 2 work"
BG: "аз имам 2 отивам 2 работа"

EN: Batman
BG: Батман

EN: If a man is considered guilty
BG: ако човек се смята за виновен

EN: Work!
BG: работа!

EN: 4 what goes on in his mind
BG: 4 какво става в съзнанието му

EN: Work!
BG: работа!

EN: Then gimme the electric chair
BG: След това Дай Електрическият стол

EN: Work!
BG: работа!

EN: 4 all my future crimes-oh
BG: 4 всички мои бъдещи престъпления-о

EN: Work!
BG: работа!

EN: Electric chair
BG: Електрически стол

EN: Hey Ducky, let me stick the 7-inch
BG: Хей пиленце нека се придържаме 7-инчов

EN: In the computer
BG: в компютъра

EN: HA, HA, HA
BG: ХА, ХА, ХА

EN: Hey, we got the power
BG: Хей, имаме силата

EN: Oh, we got the soul
BG: о, имаме душата

EN: Hey, we got to sho'nuff get off
BG: Хей, ние трябва да sho'enough Махни

EN: 2 make the devil go, go
BG: 2 направи дявола отидете, отидете

EN: "This town needs an enema!"
BG: "този град се нуждае от клизма!"

EN: "I'm gonna kill U"
BG: "съм ще да убие U"

EN: Power
BG: мощност

EN: "I'm not gonna kill U"
BG: "Аз няма да убие U"

EN: Soul
BG: душата

EN: "I'm gonna kill U"
BG: "съм ще да убие U"

EN: Power
BG: мощност

EN: "I'm not gonna kill U"
BG: "Аз няма да убие U"

EN: Soul
BG: душата

EN: Let's do it
BG: нека да направим това

EN: "I'm Batman"
BG: "Аз съм Батман"

EN: Batman
BG: Батман

EN: Don't stop dancin'
BG: не спирайте Dancin '

EN: "I'm Batman"
BG: "Аз съм Батман"

EN: Batman
BG: Батман

EN: Don't stop dancin'
BG: не спре Dancin '

EN: Do it, do it, do it, do it
BG: го направя, направи го, да го направи, го направя

EN: Batman, Batman, Batman
BG: Батман , Батман, Батман

EN: Don't stop, don't stop
BG: не спре, не спирайте

EN: Let's do it
BG: нека направи това

EN: Don't stop dancin'
BG: не спирайте Dancin '

EN: Let's do it, Batman
BG: нека да го направя, Батман

EN: Let's do it, Batman
BG: нека да направим това, Батман

EN: Don't stop dancin'
BG: не спирайте Dancin '

EN: Don't stop dancin'
BG: не спре Dancin '

EN: No, damn it! Turn the music back up!
BG: не, мамка му! Включете музиката обратно!

EN: You son of a bitch!
BG: Ти копеле!

EN: "Have you ever heard of the healing power of laughter?"
BG: "чували ли сте някога на лечебната сила на смях?"

EN: Who's gonna stop 200 balloons?
BG: Кой ще спре 200 балони?

EN: Nobody!
BG: Никой не!

EN: Batman
BG: Батман