Artist: 
Search: 
Prima J - Corazon (You're Not Alone) lyrics (Bulgarian translation). | [HOOK:]
, Dont worry your not alone
, Baby those days are gone
, I promise you it willl get better,...
03:47
video played 3,813 times
added 6 years ago
Reddit

Prima J - Corazon (You're Not Alone) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [HOOK:]
BG: [КУКА:]

EN: Dont worry your not alone
BG: Dont дърпам не си сам

EN: Baby those days are gone
BG: Бебе тези дни са отминали

EN: I promise you it willl get better, better
BG: Аз ви обещавам, че willl се по-добре, по-добре

EN: Corazon a corazon
BG: Corazon a corazon

EN: [VERSE 1:]
BG: [СТИХ 1:]

EN: Sometimes i just dont get it and i dont know why
BG: Понякога аз просто не разбирам и не знам защо

EN: Your heart all up in it and it still dont fly
BG: Сърцето ви всички в нея и тя все още не летят

EN: Girl i know, yeah i know
BG: Момиче знам, да знам

EN: Sometimes your feelin so low and you gotta maintain
BG: Понякога си чувстваш толкова ниско и вие трябва да поддържат

EN: 9 outta 10 of them run the same game
BG: 9 от 10 от тях изпълнява същата игра

EN: Girl i know, yeah i know
BG: Момиче знам, да знам

EN: [HOOK:]
BG: [КУКА:]

EN: Dont worry your not alone
BG: Dont дърпам не си сам

EN: Baby those days are gone
BG: Бебе тези дни са отминали

EN: I promise you it willl get better, better
BG: Аз ви обещавам, че willl се по-добре, по-добре

EN: Corazon a corazon [2x]
BG: Corazon a corazon [2 x]

EN: [VERSE 2:]
BG: [СТИХ 2:]

EN: He acts like your man but he got girls on the side
BG: Той действа като човек, но той има момичета от страна

EN: Pain makes you hide but the truth dont lie
BG: Болка те кара да се скрие, но истината не лъжа

EN: Girl i know, yeah i know
BG: Момиче знам, да знам

EN: Dont run away keep it real with yourself
BG: Не тичам далеч да го реално със себе си

EN: Do it for you not for nobody else
BG: Го направи за вас, не за никой друг

EN: Girl i know, yeah i know
BG: Момиче знам, да знам

EN: [HOOK:]
BG: [КУКА:]

EN: Dont worry your not alone
BG: Dont дърпам не си сам

EN: Baby those days are gone
BG: Бебе тези дни са отминали

EN: I promise you it willl get better, better
BG: Аз ви обещавам, че willl се по-добре, по-добре

EN: Corazon a corazon [2x]
BG: Corazon a corazon [2 x]

EN: [BRIDGE:]
BG: [МОСТ:]

EN: If you thinkin about bailain out imma make it better
BG: Ако сте мислене за bailain, imma го направи по-добре

EN: Dont worry about fallin down we'll get through this together
BG: Не се тревожи за падат надолу ние ще преминем през това заедно

EN: Corazon corazon
BG: Corazon corazon

EN: No no your not alone
BG: Не, не, не си сам

EN: Corazon corazon
BG: Corazon corazon

EN: You know those days are gone
BG: Вие знаете, тези дни са отминали

EN: If you thinkin about givin up dont you keep on runnin
BG: Ако обмисляте дава горе не ви държат на runnin

EN: Stand tall keep it real PRIMA J gon keep you goin
BG: Стойка висок да го истински Прима J Гон да ви става

EN: Corazon corazon
BG: Corazon corazon

EN: No no your not alone
BG: Не, не, не си сам

EN: Corazon corazon
BG: Corazon corazon

EN: [HOOK:]
BG: [КУКА:]

EN: Dont worry your not alone
BG: Dont дърпам не си сам

EN: Baby those days are gone
BG: Бебе тези дни са отминали

EN: I promise you it willl get better, better
BG: Аз ви обещавам, чеwilll се по-добре, по-добре

EN: Corazon a corazon [2x]
BG: Corazon a corazon [2 x]

EN: Dont worry your not alone
BG: Dont дърпам не си сам

EN: Gotta keep movin on
BG: Трябва да движиш

EN: You know that its gonna get better better
BG: Вие знаете, че ще получите по-добре-добре

EN: Corazon a corazon
BG: Corazon a corazon

EN: I promise you it will get better better
BG: Аз ви обещавам, че ще се оправят по-добре

EN: Corazon a corazon
BG: Corazon a corazon