Artist: 
Search: 
Preslava - Obeshtai Mi lyrics (English translation). | 1.За ръката дето ме държиш,
, други ме държаха преди теб
,...
03:29
video played 1,953 times
added 8 years ago
by stikcs
Reddit

Preslava - Obeshtai Mi (English translation) lyrics

BG: 1.За ръката дето ме държиш,
EN: 1. hand me the actual deto,

BG: други ме държаха преди теб
EN: other me have insisted before you

BG: и това,което ми шептиш
EN: and what I šeptiš

BG: съм го чувала вече...
EN: I'd already ...

BG: в очите дето гледаш ти,
EN: in the eyes looking at you, deto

BG: други лъгаха ме преди теб
EN: other l″gaha me before you

BG: замълчи,просто мил бъди,
EN: zam″lči, simply likeable buddy,

BG: мой бъди тази вечер.
EN: My buddy tonight.

BG: Пр:Обещай ми да няма обичам те,
EN: IP: Promise me not to love you,

BG: ако се събудиш с мен
EN: If you wake up with me

BG: аз отдавна не вярвам на думите,
EN: I long ago do not believe the words,

BG: а на тази пък съвсем.
EN: (a) of this is very.

BG: Обещай да забравиш въпросите
EN: Promise to forget questions

BG: от рода,защо съм с теб
EN: such as, why am I with you

BG: и събличай от мене и дрехите
EN: and s″bličaj from me and clothes

BG: и предишните мъже.
EN: and the previous male.

BG: 2.Мойто лутане ми дотежа,
EN: 2. lutane I doteža, Mojto

BG: дотежа ми вечно да греша
EN: doteža me forever to course…

BG: нека малко си почина с теб,
EN: Let your little died with you

BG: от лъжите на всички
EN: from l″žite to all

BG: разнебитената ми душа,
EN: raznebitenata my soul,

BG: прегърни за малко в ноща, а
EN: preg″rni for a little in the night, and

BG: къде ще тръгна на сутринта
EN: where will I go around in the morning

BG: по-добре да не питаш.
EN: better not to ask.