Artist: 
Search: 
Preslava - От Мен Питието lyrics (Chinese translation). | Знам, добре изглеждам – исках да те заболи!
, Като ме...
02:57
video played 793 times
added 6 years ago
Reddit

Preslava - От Мен Питието (Chinese translation) lyrics

BG: Знам, добре изглеждам – исках да те заболи!
ZH: 我知道我看起来很好 — — 我想要伤害你 !

BG: Като ме погледнеш да извикаш – Остани!
ZH: 当你看着我叫 — — 留下来 !

BG: Не мисля и да плача... или не поне пред теб!
ZH: 我不想也哭。或者至少不在你面前 !

BG: Недей ме целува, като за последен път!
ZH: 别吻我最后一次 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Тази вечер аз черпя!
ZH: 我今晚很想买 !

BG: Аз плащам, така че сега...
ZH: 我付的所以现在......

BG: Ще блъскам, ще чупя!
ZH: 你将划线,将打破 !

BG: За всяка погрешна сълза
ZH: 对于每个错误的泪

BG: Ще хвърлям, ще чупя...
ZH: 将推出,将会打破。

BG: Всички рани ми бяха от теб,
ZH: 所有的伤就是来自你,

BG: дължа ли ти нещо?
ZH: 我欠了你什么吗?

BG: От мен питието!
ZH: 喝上我 !

BG: Не казвай, че тръгваш – теб отдавна няма те!
ZH: 别告诉我你去 — — 你是很久不见了。

BG: Да беше изчакал да ми минат раните...
ZH: 它被等待传递的伤口。

BG: Давай да полеем, че не съм жена за теб!
ZH: 去喝一杯,我不是为你的女人 !

BG: Скъса ми душата – сякаш беше етикет!
ZH: 我打破了我的灵魂 — — 就像一个标记 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Тази вечер аз черпя!
ZH: 我今晚很想买 !

BG: Аз плащам, така че сега...
ZH: 我付的所以现在......

BG: Ще блъскам, ще чупя!
ZH: 你将划线,将打破 !

BG: За всяка погрешна сълза
ZH: 对于每个错误的泪

BG: Ще хвърлям, ще чупя...
ZH: 将推出,将会打破。

BG: Всички рани ми бяха от теб,
ZH: 所有的伤就是来自你,

BG: дължа ли ти нещо?
ZH: 我欠了你什么吗?

BG: От мен питието! / х2
ZH: 喝上我 !/x 2