Artist: 
Search: 
Preslava - Лудата Дойде (В Шоуто На Слави) (Live) lyrics (English translation). | Ще го кажа с прости думи, предизвикваш гордостта ми
, и...
03:40
Reddit

Preslava - Лудата Дойде (В Шоуто На Слави) (Live) (English translation) lyrics

BG: Ще го кажа с прости думи, предизвикваш гордостта ми
EN: I will say it in simple words, challenge my pride

BG: и въпрос е на минути, да я срещна в очите.
EN: and it's a matter of minutes, I met her in the eyes.

BG: Вярвай ще я наругая, но по женски, както зная.
EN: Believe such a Shiv, but her more feminine, as I know.

BG: После всички нека кажат, лудата дойде.
EN: Then let's say all the crazy came.

BG: Давам и точно една минута,
EN: Grant and exactly one minute,

BG: за да си тръгне сама от тука,
EN: to leave alone,

BG: не иска колко жалко - лудата дойда.
EN: not too bad-the crazy.

BG: Връщам ти болката си предсрочно,
EN: Back pain early,

BG: няма да падна по-гръб нарочно,
EN: will not fall more back on purpose,

BG: няма да те поделя точно с тази.
EN: won't they shared with this.

BG: Ще го кажа много бавно, да се маха, ще пострада.
EN: I will say it very slowly removing it, will suffer.

BG: Просто няма да допусна, да те чакам зад нея.
EN: It just won't happen, waiting behind her.

BG: Вярвай ще я наругая, но по женски, както зная.
EN: Believe such a Shiv, but her more feminine, as I know.

BG: После всички нека кажат, лудата дойде.
EN: Then let's say all the crazy came.