Artist: 
Search: 
Preslava - Жените След Мен lyrics (English translation). | Как да заглуша виковете
, на щастливите нощи с тебе
,...
03:27
video played 3,109 times
added 8 years ago
Reddit

Preslava - Жените След Мен (English translation) lyrics

BG: Как да заглуша виковете
EN: How to take out the cries

BG: на щастливите нощи с тебе
EN: the happiest of nights with you

BG: безразлични са ми мъжете
EN: indifferent are my men

BG: както твойте жени след мене.
EN: as your women after me.

BG: Като звяр бъди, як бъди
EN: Like a beast, hefty buddy

BG: с която и да си
EN: with which to

BG: здраво мачкай ги имай ги
EN: tight squeeze them to keep them

BG: и към следваща мини
EN: and at the next mini

BG: знам, че никоя никога
EN: I know that no one has ever

BG: няма да ме замени
EN: going to replace me

BG: любовта ние с теб лудата
EN: love you crazy

BG: цял живот ще ни държи.
EN: life will keep us.

BG: Грешна бюх с теб, но щастлива
EN: Wrong with you bûh, but happy

BG: и да си платя съм готова
EN: and I am ready to pay

BG: ти не иднай тук щом не бива,
EN: idnaj here if you can't,

BG: но отмъсти за мен на всяка нова.
EN: but avenge me on any new.

BG: Като звяр бъди, як бъди
EN: Like a beast, hefty buddy

BG: с която и да си
EN: with which to

BG: здраво мачкай ги имай ги
EN: tight squeeze them to keep them

BG: и към следваща мини
EN: and at the next mini

BG: знам, че никоя никога
EN: I know that no one has ever

BG: няма да ме замени
EN: going to replace me

BG: любовта ние с теб лудата
EN: love you crazy

BG: цял живот ще ни държи.
EN: life will keep us.

BG: Като звяр бъди, як бъди
EN: Like a beast, hefty buddy

BG: здраво мачкай ги имай ги
EN: tight squeeze them to keep them

BG: знам, че никоя и никога
EN: I know nothing and never

BG: няма да ме замени
EN: going to replace me

BG: любовта ние с теб лудата
EN: love you crazy

BG: цял живот ще ни държи.
EN: life will keep us.

BG: Като звяр бъди, як бъди
EN: Like a beast, hefty buddy

BG: с която и да си
EN: with which to

BG: здраво мачкай ги имай ги
EN: tight squeezehave them them

BG: и към следваща мини
EN: and at the next mini

BG: знам, че никоя никога
EN: I know that no one has ever

BG: няма да ме замени
EN: going to replace me

BG: любовта ние с теб лудата
EN: love you crazy

BG: цял живот ще ни държи.
EN: life will keep us.