Artist: 
Search: 
Preslava - Жените След Мен lyrics (Chinese translation). | Как да заглуша виковете
, на щастливите нощи с тебе
,...
03:27
video played 3,109 times
added 7 years ago
Reddit

Preslava - Жените След Мен (Chinese translation) lyrics

BG: Как да заглуша виковете
ZH: 如何带出去呐喊

BG: на щастливите нощи с тебе
ZH: 最幸福的夜与您

BG: безразлични са ми мъжете
ZH: 冷漠是我的人

BG: както твойте жени след мене.
ZH: 作为您在我以后的妇女。

BG: Като звяр бъди, як бъди
ZH: 像野兽,大幅的好友

BG: с която и да си
ZH: 与对

BG: здраво мачкай ги имай ги
ZH: 紧挤压他们保持

BG: и към следваща мини
ZH: 和在下一个迷你

BG: знам, че никоя никога
ZH: 我知道没有一个人

BG: няма да ме замени
ZH: 要替换我

BG: любовта ние с теб лудата
ZH: 爱你疯了

BG: цял живот ще ни държи.
ZH: 生活会让我们保持。

BG: Грешна бюх с теб, но щастлива
ZH: 错与你 bûh,但很快乐

BG: и да си платя съм готова
ZH: 和我准备付钱

BG: ти не иднай тук щом не бива,
ZH: idnaj 在这里如果你不能

BG: но отмъсти за мен на всяка нова.
ZH: 但为我报仇对任何新。

BG: Като звяр бъди, як бъди
ZH: 像野兽,大幅的好友

BG: с която и да си
ZH: 与对

BG: здраво мачкай ги имай ги
ZH: 紧挤压他们保持

BG: и към следваща мини
ZH: 和在下一个迷你

BG: знам, че никоя никога
ZH: 我知道没有一个人

BG: няма да ме замени
ZH: 要替换我

BG: любовта ние с теб лудата
ZH: 爱你疯了

BG: цял живот ще ни държи.
ZH: 生活会让我们保持。

BG: Като звяр бъди, як бъди
ZH: 像野兽,大幅的好友

BG: здраво мачкай ги имай ги
ZH: 紧挤压他们保持

BG: знам, че никоя и никога
ZH: 我知道什么,从来没有

BG: няма да ме замени
ZH: 要替换我

BG: любовта ние с теб лудата
ZH: 爱你疯了

BG: цял живот ще ни държи.
ZH: 生活会让我们保持。

BG: Като звяр бъди, як бъди
ZH: 像野兽,大幅的好友

BG: с която и да си
ZH: 与对

BG: здраво мачкай ги имай ги
ZH: 紧的挤压让他们他们

BG: и към следваща мини
ZH: 和在下一个迷你

BG: знам, че никоя никога
ZH: 我知道没有一个人

BG: няма да ме замени
ZH: 要替换我

BG: любовта ние с теб лудата
ZH: 爱你疯了

BG: цял живот ще ни държи.
ZH: 生活会让我们保持。