Artist: 
Search: 
Reddit

Polysics - Coelakanth Is Android lyrics

Muni ni shinboru P
P!
Hakken shitanowa dai endo
Marwarini hitotsuno sensation
Otonaja dasenai essence cho

C.O.E.L.AKA.NTH
C.O.E.L.AKA.NTH

Coelakanth is android
Bouso shigachino android
Coelakanth is android
Hitomewo kinisuru android

AIE!

Masani yomigaeri kick
KICK!
Hatsunetsu hikunowa sannen GO
Mawarija zetsumetsu suggest
Yumedemo samenai delight

C.O.E.L.AKA.NTH
C.O.E.L.AKA.NTH

Coelakanth is android
Souso shigachino android
Coelakanth is android
Hitomewo kinisuru android

Coelakanth is android
Bouso shigachino android
Coelakanth is android
Onsui sodachino android

AEI!

Hadaga mukashiwa peace
PEACE!
Hyohenshitano ga Dai do
Imadeo hitorino sensation
Otonani narenai hito wa so

Coelakanth is android
Sozo shigachino android
Coelakanth is android
Hitomewo kinisuru android

Coelakanth is android
Bouso shigachino android
Coelakanth is android
Onsui sodachino android

AEI!