Artist: 
Search: 
Reddit

Polemic - Mládenci lyrics

to tí naši chlapci na grúni čakajú
dolu brehom ako malí sudy váľajú
to tí naši chlapci beťári sú veľkí
za dva grajciare by chceli liter pálenky
to tí naši mládenci, dačo za lubom majú
čakajú v hore, kým padnú zore
to tí naši mládenci, po dievkach pozerajú
keď sa tieto dolu v potoku kúpajú