Artist: 
Search: 
Poduene Blues Band - Комунизмът Си Отива lyrics (English translation). | Държавна е земята, 
, отровени полята, 
, замърсена е...
02:07
Reddit

Poduene Blues Band - Комунизмът Си Отива (English translation) lyrics

BG: Държавна е земята,
EN: The State is the ground

BG: отровени полята,
EN: poisoned fields,

BG: замърсена е водата
EN: polluted water

BG: и подтисната душата.
EN: and oppressed soul.

BG: Подстригана косата,
EN: Cropped hair,

BG: обръсната брадата,
EN: shaved beard,

BG: печати по краката,
EN: stamps on the legs,

BG: но менят се времената.
EN: but change is the timing.

BG: Комунизмът си отива,
EN: Communism is gone,

BG: Комунизмът си отива,
EN: Communism is gone,

BG: Комунизмът си отива,
EN: Communism is gone,

BG: спете спокойно деца.
EN: sleep tight.

BG: От света ни заградиха,
EN: Up of our world,

BG: в диверсия обвиниха,
EN: in a diversion were

BG: в милицията ни биха
EN: the police beat us

BG: и медал си закачиха.
EN: and you hung the medal.

BG: В резиденции се скриха,
EN: In residences hid,

BG: лагери построиха,
EN: they built the camps,

BG: историята изкривиха,
EN: the story with the glasses on,

BG: но нещата се промениха.
EN: but things have changed.

BG: Комунизмът си отива,
EN: Communism is gone,

BG: Комунизмът си отива,
EN: Communism is gone,

BG: Комунизмът си отива,
EN: Communism is gone,

BG: спете спокойно деца.
EN: sleep tight.

BG: Диктатори сменяват,
EN: Dictators time,

BG: отново управляват,
EN: again, manage,

BG: лъжата си остава,
EN: his remains lie,

BG: заборчава таз държава.
EN: zaborčava Taz country.

BG: Архиви унищожават,
EN: Archives destroyed,

BG: хората отчуждават,
EN: people alienate,

BG: в чужбина заминават,
EN: abroad they leave,

BG: но борбата продължава.
EN: but the fight continues.