Artist: 
Search: 
Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) lyrics (Bulgarian translation). | Ha, ha, it's Mr. 305 checkin' in for the remix
, You know that S 75 Street Brazil
, Well, this year...
04:04
video played 416 times
added 8 years ago
Reddit

Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ha, ha, it's Mr. 305 checkin' in for the remix
BG: Ха, ха, това е г-н 305 проверявам в за ремикс

EN: You know that S 75 Street Brazil
BG: Вие знаете, че S 75 ул.'Бразилия

EN: Well, this year gon' be called Calle Ocho
BG: Е, тази година гони'се нарича Calle Ocho

EN: Ha, ha, ha, ha
BG: Ха, ха, ха, ха

EN: Que ola cata, Que ola omega
BG: Que Ола огледално, Que Ола омега

EN: And this how we gon' do it
BG: А това как се гонят го направим

EN: Dale, one, two, three, four
BG: Дейл, едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: (Ha, ha, ha)
BG: (Ха, ха, ха)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere su Rumba
BG: Ела quiere н Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere si Rumba
BG: Ела quiere си Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Si e' verdad que tu ere guapa
BG: verdad Que Si е'guapa ТУ отколкото да

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: Dale ponte a jugar
BG: Дейл Понте един jugar

EN: (Como)
BG: (Como)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: (Woo, ooo)
BG: (Woo, о)

EN: Six to tha clock, on my way to the top, uh
BG: Шест на THA часовник, по пътя си към върха, ъ-ъ

EN: Pit got it locked from brews to the locker
BG: Pit ли го заключва приготвя с шкафче

EN: All I.P., uh, big and packer
BG: Всички ПР, ъ-ъ, големи и опаковчик

EN: That he's not but damn, he's hot
BG: Че той не е, но по дяволите, той е горещо

EN: Label fly but Pit won't stop
BG: Издател летят, но Пит няма да спре

EN: Got her in the car, quit playin' with his
BG: Имам си в колата, напусна свиря, с неговите

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Watch him make a movie like Alba Hitch Hock, ha, enjoy me
BG: Гледай го направи филм като Алба Hitch Hock, ха, аз ползвам

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere su Rumba
BG: Ела quiere н Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere su Rumba
BG: Ела quiere н Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Si es verdad que tu ere guapa
BG: Si ове verdad Que guapa ТУ отколкото да

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: Dale ponte a jugar
BG: Дейл Понте един jugar

EN: (Como)
BG: (Como)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: (Woo, ooo)
BG: (Woo, о)

EN: Mami got an ass like a donkey with a monkey
BG: Мами имам едно магаре като магаре с маймуна

EN: Look like King Kong, welcome to the crib
BG: Виж като Кинг Конг, добре дошли в яслите

EN: 305, that's what it is
BG: 305, това е, което е

EN: With a woman down ya [unverified]
BG: С жена ти надолу [непотвърден]

EN: Don't play games
BG: Да не се играят игри

EN: They up the chain and they let her do everythang
BG: Те по веригата и те да си направя everythang

EN: And anythang, hit tha thang
BG: И anythang, удари THA Thang

EN: And they love it gettin' it in, gettin' on
BG: И те го обичат, получаваш я в, на път да станат по

EN: All night long
BG: Цяла нощ

EN: (Dale)
BG: (Дейл)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere su Rumba
BG: Ела quiere н Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere su Rumba
BG: Ела quiere н Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Si es verdad que tu ere guapa
BG: Si ове verdad Que guapa ТУ отколкото да

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: Dale ponte a jugar
BG: Дейл Понте един jugar

EN: (Como)
BG: (Como)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: Baby, you can get it if you win it we can play
BG: Скъпа, можете да го получите, ако го спечели можем да играем

EN: Baby, I got cribs, I got condos we can stay
BG: Скъпа, имам ясли, аз имам изказвам съболезнования можем да останем

EN: Even got a king size mattress we can lay
BG: Дори имам двоен матрак можем да се

EN: Baby, I don't care, I don't care, what they say
BG: Скъпа, не ме интересува, не ме интересува, какво говорят

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: (Want me)
BG: (Аз искам)

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha
BG: Знаеш, че искам ча

EN: (Want cha)
BG: (Искате ли ча)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere su Rumba
BG: Ела quiere н Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Rumba
BG: Румба

EN: (Si)
BG: (Si)

EN: Ella quiere su Rumba
BG: Ела quiere н Румба

EN: (Como?)
BG: (Como?)

EN: Si es verdad que tu ere guapa
BG: Si ове verdad Que guapa ТУ отколкото да

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: Dale ponte a jugar
BG: Дейл Понте един jugar

EN: (Como)
BG: (Como)

EN: One, two, three, four
BG: Едно, две, три, четири

EN: Uno, do', tres, cuatro
BG: Uno, да го направя', центрове, Cuatro