Artist: 
Search: 
Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) lyrics (Bulgarian translation). | Haha
, Its Mr. 305 checkin' in for the remix,
, you know that S 75 Street Brazil?
, Well this year...
04:06
video played 2,674 times
added 8 years ago
Reddit

Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Haha
BG: Haha

EN: Its Mr. 305 checkin' in for the remix,
BG: Нейната г-н 305 проверявам в за ремикс,

EN: you know that S 75 Street Brazil?
BG: Вие знаете, че S 75 ул.'Бразилия?

EN: Well this year gon be called Calle Ocho,
BG: Ами тази година гони да се нарече Calle Ocho,

EN: Que ola cata, Que ola omega
BG: Que Ола огледално, Que Ола омега

EN: and this how we gon do it
BG: и това как се гонят го направя

EN: Dale,
BG: Дейл,

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-dos-tres-cuatro
BG: Uno-дос-TrES-Cuatro

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha (want cha)
BG: Знаеш, че искам ча (искам ча)

EN: (Hahaha)
BG: (Хахаха)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-dos-tres-cuatro
BG: Uno-дос-TrES-Cuatro

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Si verdad que tu eres guapa,
BG: Si verdad Que ТУ Eres guapa,

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: dale ponte a jugar (Como)
BG: Дейл Понте един jugar (Como)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-do'-tres-cuatro (Woooo-ooo!)
BG: Uno-do'-TrES-Cuatro (Woooo-ooo!)

EN: [Verse 1:]
BG: [Куплет 1:]

EN: 6 to tha clock, on my way to the top uh,
BG: 6 до THA часовник, по пътя ми към върха ъ-ъ,

EN: Pit got it locked from brews to the locker,
BG: Pit ли го заключва приготвя с дрешник,

EN: R.I.P uh, big and pac,
BG: RIP ъ-ъ, големи, и този,

EN: That he's not, but damn he's hot,
BG: Че той не е, по дяволите, но той е горещ,

EN: label flop but Pit wont stop,
BG: Флопът етикета, но Пит няма да спре,

EN: got her in the car, quit playin' with his (Como?)
BG: я има в колата, напусна свиря, с неговите (Como?)

EN: watch him make a movie like Albert Hitchcock, Enjoy
BG: гледате го направи филм като Алберт Хичкок, Enjoy

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha (want cha)
BG: Знаеш, че искам ча (искам ча)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-dos-tres-cuatro
BG: Uno-дос-TrES-Cuatro

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Si verdad que tu eres guapa,
BG: Si verdad Que ТУ Eres guapa,

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: dale ponte a jugar (Como)
BG: Дейл Понте един jugar (Como)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-dos-tres-cuatro (Woooo-ooo!)
BG: Uno-дос-TrES-Cuatro (Woooo-ooo!)

EN: [Verse 2:]
BG: [Стих 2:]

EN: Mami got an ass like a donkey, with a monkey,
BG: Мами имам едно магаре като магаре, с маймуна

EN: look like King Kong, welcome to the crib,
BG: изглежда като Кинг Конг, добре дошли в яслите,

EN: 305 thats what it is,
BG: 305 този какво да е,

EN: with a woman down ya s*** dont play games,
BG: с жена ти и надолу *** съм да играете игри,

EN: they up the chain, and they let her do everythang and anythang, hit tha thang
BG: те по веригата, а те нека си направи everythang и anythang, удари THA Thang

EN: and they love it gettin' it in, gettin' on,
BG: и те го обичат, получаваш я в, на път да станат по,

EN: all night long (Dale)
BG: през цялата нощ (Dale)

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha (want cha)
BG: Знаеш, че искам ча (искам ча)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-do'-tres-cuatro
BG: Uno-do'-TrES-Cuatro

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Si es verdad que tu ere guapa,
BG: Si ове verdad Que guapa ТУ отколкото да,

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: dale ponte a jugar (Como)
BG: Дейл Понте един jugar (Como)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-do'-tres-cuatro
BG: Uno-do'-TrES-Cuatro

EN: [Verse 3:]
BG: [Куплет 3:]

EN: Baby you can get it, if you wit it we can play,
BG: Скъпи, ти може да го получи, ако тя остроумие можем да играем,

EN: baby I got cribs, I got condos we can stay,
BG: скъпа, аз имам ясли, аз имам изказвам съболезнования можем да останем,

EN: even got a king size mattress we can lay,
BG: дори има двоен матрак можем да се,

EN: baby I dont care, I dont care, what they say
BG: бебето не ме интересува, не ме интересува, какво говорят

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me (want me)
BG: Знам, че ме искаш (аз искам)

EN: you know I want cha (want cha)
BG: знаеш, че искате ча (искам ча)

EN: I know you want me
BG: Знам, че ме искат

EN: You know I want cha (want cha)
BG: Знаеш, че искам ча (искам ча)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-dos-tres-cuatro
BG: Uno-дос-TrES-Cuatro

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Rumba (Si)
BG: Румба (Si)

EN: Ella quiere su Rumba (Como?)
BG: Ела quiere н Румба (Como?)

EN: Si es verdad que tu ere guapa,
BG: Si ове verdad Que guapa ТУ отколкото да,

EN: Yo te voy a poner gozar
BG: Yo TE VOY един poner gozar

EN: Tu tiene la boca grande
BG: Ту tiene La Boca Grande

EN: dale ponte a jugar (Como)
BG: Дейл Понте един jugar (Como)

EN: one-two-three-four
BG: едно-две-триста и четвъртата година

EN: Uno-dos-tres-cuatro
BG: Uno-дос-TrES-Cuatro