Artist: 
Search: 
Reddit

Piotr Rubik - Ten Który Nie Poznał lyrics

R1: Jak Kleofasie nie poznałeś
Że obok Jezus zmartwychwstały
|: Na drodze do Emaus :|

Jakeś nie poznał Kleofasie
Że się wypełnia słowo w czasie
|: Na drodze do Emaus :|

Co też się z sercem twoim stało
Że Pana Boga nie poznało
|: Na drodze do Emaus :|

1. Ci co po falach z nim wędrowali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

R2: Słów nie usłyszeli
Twarzy nie dojrzeli
Sercem nie poczuli
Nie pojęli bólu

2. Ci którzy przecież szczerze kochali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

R2:

R1:

3. Ci którzy wierność zaprzysięgali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

R2:

4. Ci co o życie swoje się bali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

R2:

R1:

5. Ci co widzieli i dotykali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

R2

6. Ci co nad sobą wnet zapłakali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

R2:

R1: