Artist: 
Search: 
Reddit

Pilli Bebek - Berrak lyrics

Berrak sudaki kýrmýzý balýk
Sana caným demek için
Canýmdan bir parça ve ýþýksýz gecelerin
Sessiz özgürlüklerini verdim
Dýþý sevda içi zindan deðilim artýk
Gözlerimden süzen güvensizliði kuþkuyu
Hiç bu renk bir sevgiyle yenmedim
Ve güzelim sana sunduðum deðerleri
Karþýlýklarýn içinde büyütmedim