Artist: 
Search: 
Reddit

Phoenix - Timisoara lyrics

Dus e spre apus cel haiduc
Noaptea nu-l miroºi duºmanul
Cu pantaloni strâmþi
Pleata pe umeri
Urcã-n tramvai hatmanul
Pe unde o fi
Galben canarul?
Drumul e ascuns, ceþuri verzi
Zboarã prin vâlvãtãi sãrmanul

Zici c-au trecut ani, duºi am fost
Iatã azi ne-am întors acasã
Gipsy ºi golani, fãrã ani
Mama ne-aºteaptã cu flori pe masã
Pe unde o fi
Ceaþa voioasã?
Sta mama-n privdor
Singurã, tristã
Tata-i plecat de-acasã...

Nu pot sã cred
Suntem în Timisoara
În oraºu-n care ne-am nãscut, în
Vremuri ce-au trecut
Veniþi cu noi
Tineri din Timiºoara
Sã cântãm ºi sã ne bucurãm
Jalea s-o uitãm

Vai ce bine, vai ce bine
Timiºoara, Timiºoara
Sunt acasã, sunt cu tine
Timiºoara, Timiºoara, hei...

Fug înspre apus, hoþi de rai
Cautã ºi-ai sã le afli hramul
Trec falnicul drum, plin de fum
Mugur de fluier rãsunã anul
Pe unde o fi
Fata pãdure?
Drumul e ascuns, pe cãrãri
Foc ºi fum are sã îndure

Veniþi cu noi
Tineri din Timiºoara
S-arãtam cã fruntea-i în Banat
Þãrii-n lung ºi lat
Veniþi cu noi
Tineri din toatã þara
Sã cântam ºi sã ne bucurãm
Jalea s-o uitãm
Veniþi cu noi... Timiºoara!