Artist: 
Search: 
Ph Electro - Englishman In New York lyrics (Bulgarian translation). | I don't drink coffee I take tea my dear
, I like my toast done on one side
, And you can hear it in...
02:55
video played 1,381 times
added 7 years ago
Reddit

Ph Electro - Englishman In New York (Bulgarian translation) lyrics

EN: I don't drink coffee I take tea my dear
BG: Аз не пия кафе, аз вземам чай ми скъпи

EN: I like my toast done on one side
BG: Аз като си тост, направено от едната страна

EN: And you can hear it in my accent when I talk
BG: И можете да го чуете в моя акцент, когато говоря

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: See me walking down Fifth Avenue
BG: Виж ме ходене по Пето авеню

EN: A walking cane here at my side
BG: Ходене тръстика тук на моя страна

EN: I take it everywhere I walk
BG: Аз го взема навсякъде вървя

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: I'm an alien I'm a legal alien
BG: Аз съм чужденец съм юридическо чужденец

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: I'm an alien I'm a legal alien
BG: Аз съм чужденец съм юридическо чужденец

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: (P.H. Electro... New York... London...)
BG: (P.H. електро... Ню Йорк... Лондон...)

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: If "Manners maketh man" as someone said
BG: Ако "Маниери дарява човек" както някой каза:

EN: Then he's the hero of the day
BG: Тогава той е герой на деня

EN: It takes a man to suffer ignorance and smile
BG: Тя отнема един човек да страда невежество и усмивка

EN: Be yourself no matter what they say
BG: Бъди себе си без значение какво казват те

EN: I'm an alien I'm a legal alien
BG: Аз съм чужденец съм юридическо чужденец

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: I'm an alien I'm a legal alien
BG: Аз съм чужденец съм юридическо чужденец

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: I'm an alien I'm a legal alien
BG: Аз съм чужденец съм юридическо чужденец

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк

EN: I'm an alien I'm a legal alien
BG: Аз съм чужденец съм юридическо чужденец

EN: I'm an Englishman in New York
BG: Аз съм един англичанин в Ню Йорк